top of page
Ara

Tutukluluğun Devamı Kararı İtiraz Dilekçesi Örneği

ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık


Tutukluluğun Devamı Kararı İtiraz Dilekçesi Örneği - Örnek Dilekçedir.


(Tutukluluğun Devamı Kararı İtiraz Dilekçesi Örneği - Örnek Dilekçedir.)


............ NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

(Gönderilmek Üzere)

.........................ASLİYE CEZA MAHKEMESİNEDOSYA NO :.................

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA

İTİRAZ EDEN SANIK : ................... (TC: .........................)

MÜDAFİ : ..............................

(ADRES)

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI KARARININ

VERİLDİĞİ TARİH : .../..../20....


TALEP KONUSU :.................... Asliye Ceza Mahkemesinin .../..../20.... Tarihli duruşmasında verilen “Tutukluluk Halinin Devamı” kararına karşı itirazlarımız ve tahliye talebimiz hakkındadır.


AÇIKLAMALARIMIZ (Tutukluluğun Devamı Kararı İtiraz Dilekçesi Örneği - Örnek Dilekçedir.)Mahkemenin .../..../20.... Tarihli duruşma tutanağında:


“Sanığın üzerine atılı suçun CMK 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller olması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kanaatiyle tutukluluk halinin devamına...'' Şeklinde karar verilmiştir.


Bu karara karşı itirazlarımızı süresi içerisinde şu şekilde sunuyoruz.


CMK 100’deki koşullar oluşmamıştır. Sanığın kaçma şüphesi yoktur. Sabit ikametgâh sahibidir. Sanık ikamet adresinde ailesi ile yaşamakta ve onlara bakmaktadır. Bu şekilde ailesinin geçimine katkı sağlayan sanığın tutukluluk haline devam kararı verilmesi kendisinin hürriyetini bağladığı gibi, müvekkilin ailesinin yaşantısını da büyük oranda zedelemektedir.


Sanık delilleri karartamaz. İsnat edilen suç ile ilgili olarak bütün deliller ele geçirilmiştir. Müvekkilin delil karartma gibi bir durumu zaten yoktur ancak böyle bir durum olduğu düşünülse dahi açıkta kalan karartılabilecek bir delilin dahi olmaması müvekkilin hukuka aykırı şekilde tutuklu tutulduğunu ortaya koymaktadır.


Ayrıca, tutukluluk halinin devamı kararı verilirken göz önünde bulundurulan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5.maddesindeki koşullar ile Anayasa’nın 19/3 hükümleri de, sanık bakımından oluşmamıştır.


Tutuklama en son tedbirdir. CMK 109’daki adli kontrol kurumunun tutuklamaya göre öncelikle uygulanması gerekir. AİHM de içtihatlarında tutuklamanın en son önlem olarak uygulanması gerektiğinden bahsetmekte; başka bir önlemle tutuklamadan sağlanan yarar sağlanabilecekse, tutuklama yoluna gidilmemesi gerektiğini söylemektedir.


DURUŞMA SIRASINDA İLGİLİ CEZA İNFAZ KURUMU İLE SEBGBİS KANALIYLA BAĞLANTI SAĞLANARAK MÜVEKKİLİN SAVUNMA YAPMASI GEREKİRKEN, SÜREKLİ OLARAK BAĞLANTI KURULMAYA ÇALIŞILDIĞI ANCAK BAĞLANILAMADIĞI GEREKÇESİ İLE MÜVEKKİL SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILAMAMIŞ, MÜVEKKİLİN SAVUNMA HAKKI KISITLANMIŞTIR. SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASINA RAĞMEN TUTUKLAMA KARARININ DEVAMINA VERİLMESİ HUKUKA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKTEDİR.


Tüm bu açıklamalar doğrultusunda, müvekkil hakkında verilen tutukluluk halinin devamı kararının kaldırılarak, sanığın serbest bırakılmasına karar verilmesi gerekmektedir.


SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,


.................Asliye Ceza Mahkemesinin 20...../....... E. .../..../20.... Tarihli duruşmasında verilen “Tutukluluk Halinin Devamı” kararı TUTUKLAMA HALİNİN DEVAMI KARARININ KALDIRILMASINI ve sanığın SERBEST BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNİ,


Mahkemeniz Aksi Görüşte ise, Tutuklama Halinin Devamı Kararının CMK 109 ve sair hükümler gereğince ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI,

talep ederiz.(TARİH)

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI KARARINA İTİRAZ EDEN

SANIK MÜDAFİ

AV...........................

_______________________________________________________________________________________

Tutukluluğun Devamı Kararı İtiraz Dilekçesi Örneği - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.
Tutukluluğun Devamı Kararı İtiraz Dilekçesi Örneği


Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan doktor hatasından kaynaklı tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye, Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği ile akıllı ilaç SGK dava dilekçesi örneğine , Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği ile doktor hatasından kaynaklı olarak açılacak olan tazminat davası dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz.


コメント


bottom of page