top of page
Ara

Adana Kira Avukatı - Adana Kira Hukuku Davaları

ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık


Kira hukuku, kiracı ve ev sahibi (mal sahibi) arasındaki kira sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, mülkün kiralanmasıyla ilgili tüm yasal süreçleri kapsar ve genellikle gayrimenkul hukukunun bir alt dalı olarak kabul edilir. Kira hukuku, hem konut hem de ticari mülkleri kapsayabilir ve her iki tarafın da haklarını korumayı amaçlar. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


Kira Hukukunun Temel Unsurları

 • Kira Sözleşmesi: Kiracı ile mal sahibi arasında imzalanan ve kira süresi, kira bedeli, depozito, kullanım şartları gibi konuları içeren yazılı veya sözlü anlaşma.

 • Kira Bedeli: Kiracının, kiraladığı mülk için mal sahibine belirli periyotlarla ödediği ücret.

 • Depozito: Kiracının, kiralanan mülkte oluşabilecek hasarlar için mal sahibine ödediği güvence bedeli. Kiralama sürecinin sonunda, eğer mülkte bir hasar yoksa bu bedel kiracıya iade edilir.

 • Bakım ve Onarım: Kiralanan mülkün bakım ve onarım yükümlülükleri genellikle mal sahibine aittir, ancak sözleşmeyle kiracıya bazı sorumluluklar yüklenebilir.

 • Ev Sahibi ve Kiracının Hakları ve Yükümlülükleri: Kiracının mülkü zamanında ödeme yaparak kullanma hakkı ve mülkü iyi durumda tutma yükümlülüğü; mal sahibinin ise kira gelirini alma hakkı ve kiracının huzurlu bir şekilde mülkü kullanabilmesi için gerekli şartları sağlama yükümlülüğü.

 • Tahliye: Kiracının, belirli şartlar altında kiralanan mülkü boşaltması işlemi. Tahliye, genellikle kira sözleşmesinin sona ermesi, ödeme yapılmaması veya sözleşme şartlarının ihlali gibi durumlarda gerçekleşir.


Adana Kira Avukatı - Adana Kira Hukuku Davaları- Kiracının Hakları


Kiracının tahliye sürecindeki hakları TBK ve diğer ilgili mevzuatlarla korunmaktadır:

 • Savunma Hakları: Kiracının mahkemede kendini savunma hakkı ve tahliye talebine itiraz etme süreci.

 • Haksız Tahliyeler: Kiracının haksız tahliyelere karşı korunması ve bu durumda başvurabileceği hukuki yollar.

 

Adana Kira Avukatı - Adana Kira Hukuku Davaları - Mülk Sahibinin Hakları


TBK, mülk sahiplerinin mülklerini geri alma haklarını tanır. Bu, mülk sahibinin mülk üzerinde tam kontrol sağlama ve mülkün kullanımından elde edilebilecek faydaları optimize etme hakkını içerir. Ancak, bu hak, belirli yasal süreçler ve koşullar çerçevesinde kullanılmalıdır. Örneğin, TBK'nın 315 ve 316. maddeleri, mülk sahibinin kiracıyı tahliye etme hakkını düzenler ve bu hakkın ne zaman ve nasıl kullanılabileceğini belirtir.


Adana Kira Avukatı - Adana Kira Hukuku Davaları - Avukatın Rolü

Kira hukuku, genellikle gayrimenkul hukuku alanı içinde değerlendirilir ve çeşitli yasal süreçlerle ilgili uzmanlık gerektirir. Avukatların bu alandaki rolleri çeşitlilik gösterir:


Adana Kira Avukatı - Adana Kira Hukuku Davaları - Danışmanlık ve Sözleşme Hazırlama

 • Danışmanlık Hizmetleri: Avukatlar, kira sözleşmesi yapmadan önce veya mevcut bir sözleşmeyle ilgili sorunlarla karşılaşıldığında danışmanlık hizmeti sunarlar. Kiracı ve mal sahibinin haklarını, yükümlülüklerini ve potansiyel risklerini anlamalarına yardımcı olurlar.

 • Sözleşme Hazırlama ve Gözden Geçirme: Kiralama işlemlerinin temelini oluşturan kira sözleşmelerinin hazırlanmasında ve mevcut sözleşmelerin gözden geçirilmesinde önemli rol oynarlar. Sözleşmenin hukuka uygun ve tarafların çıkarlarını koruyacak şekilde düzenlenmesini sağlarlar.

Adana Kira Avukatı - Adana Kira Hukuku Davaları - Uyuşmazlık Çözümü


 • Arabuluculuk ve Müzakere: Kiracı ve mal sahibi arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk ve müzakere yoluyla taraflar arasında uzlaşma sağlamaya çalışırlar.

 • Tahliye Davaları: Kiracının kiralanan yerden tahliyesi gerektiğinde, mal sahibi adına tahliye davası açabilirler. Aynı şekilde, haksız yere tahliye edilmekle karşı karşıya kalan kiracıların da haklarını savunurlar.

 • Kira Bedeli ve Depozito İle İlgili Uyuşmazlıklar: Kira bedelinin ödenmemesi, depozitonun iadesi gibi konularda tarafları temsil ederler. Gerekirse bu tür konularda dava açabilirler. ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Kira Hukukunda Adana Kira Avukatı hizmeti sunmaktadır.

Ayrıca Kira Sözleşmesi: Kiracı ve Ev Sahibi Hakları yazımızdan kiracı ve mülk sahipleri olarak haklarınızı öğrenebilirsiniz. Kiracının Tahliye Süreci, Haklar ve Yükümlülükler yazımızdan tahliye sürecine ilişkin detaylı bilgiye, Tahliye Taahhütnamesi Örneği yazımızla da tahliye taahhütnamesi örneğine ulaşabilirsiniz. ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz.


Adana Kira Avukatı - Adana Kira Hukuku Davaları
Adana Kira Avukatı - Adana Kira Hukuku Davaları - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Comentários


bottom of page