top of page

GAYRİMENKUL HUKUKU

#adana #adanaavukat #avukat #adana boşanma #adana ceza #adanaavukat #adana #boşanma #miras #ceza #şirketler #şirket #ikamet #izni #uzun #dönem #kısa #dönem #ikamet #izni #turistik #ikamet #izni #öğrenci #ikamet #izni #aile #ikamet #izni #iş #amaçlı #ikamet #izni #gerekli #belgeler #finansal #sağlık #danışmanlık #avukatlık #adana #adana #adanaavukat #ikametgah #pasaport #adli #sicil #kaydı #ikamet #izni #iptali #tazminat #iş #işçi #alacağı #işçi alacağı #kıdem tazminatı #kıdem #limited #kooperatif #sağlık #adli sicil #adli #pasaport #uzun dönem #uzun #velayet #boşanma #nafaka #miras #evlat edinme #evlatedinme #aile hukuku #hukuk #mal paylaşımı #mal #paylaşım #suç #ceza #hukuk #adana #adana #adana avukat

#gayrimenkul #ev #araba #arsa #tapu #kirasözleşmesi #kira #taşınmaz #alım #satım #ipotek #rehin #kentsel dönüşüm #kat mülkiyeti #mülkiyet #tapu işlemleri #ev sahibi #kiracı hak #yabancı #vatandaşlık #mülk edinme #Müdahalenin Önlenmesi Davası #men-i. #Müdahalenin #tazminat alınmas #Tapu İptal #suiistimal #Ortaklığın Giderilmesi Davası #izale-i şuyu #Miras ##Gayrimenkulün Kamulaştırılması #kamulaştırılması #Şufa Davası ##tecavüz #Muvazaalı satış #kötüye kullanılması

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, taşınmaz malların (gayrimenkuller) sahipliği, kullanımı, devri ve miras gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı arazi, bina, daire, ev, arsa gibi taşınmazların alım satımı, kiralama ve ipotek gibi işlemleriyle ilgilenir.

 • Taşınmaz Edinimi: Gayrimenkul hukuku bir kişinin taşınmaz mal sahibi olmasını düzenlemekte olup taşınmaz edinimi satın alma, miras, bağış ve hibe gibi çeşitli yollarla gerçekleşebilir.

 • Tapu Kaydı: Taşınmazların mülkiyet hakları tapu kütüğünde kayıt altına alınır. Tapu kaydı, mal sahibinin ispat edebilmesi ve malın devrini kolaylaştırmak amacıyla önemlidir.

 • Kira Sözleşmeleri: Gayrimenkullerin kiralanması durumunda kiracı ve mülk sahibi arasında kira sözleşmeleri yapılmakta olup bu sözleşmelerin şartları ve tarafların hakları yasal olarak korunur.

 • İpotek ve Rehin: Taşınmaz malın bir borç için teminat gösterilmesi durumunda ipotek veyahut taşınmazın teminat olarak gösterilmesi durumunda rehin söz konusu olur.

 • Gayrimenkul Satışı ve Devri: Gayrimenkulün sahibinden başka birine devri satış işlemiyle gerçekleştirilir. Bu işlem için satış sözleşmesi yapılır ve tapu devri sağlanır.

 • Kentsel Dönüşüm ve İmar Hukuku: Şehir planlaması ve imarla ilgili düzenlemeler gayrimenkul hukukuyla iç içedir. Kentsel dönüşüm projeleri ve imar planları bu kapsamda değerlendirilir.

 • Taşınmazın İzinsiz Kullanımı ve Tahliyesi: Taşınmazın sahibinin izni olmadan kullanılması durumunda sahıp taşınmain tahliyesi için hukuki adımlar atabilir.

Gayrimenkul Hukuku, mülkiyet hakları ve taşınmaz malların satışı, devri ve kullanımı gibi konularda oldukça karmaşık bir hukuk dalıdır. Farklı ülkelerde farklı yasal düzenlemeler ve yerel uygulamalar olabilir. Bu nedenle, gayrimenkul işlemlerinde ve uyuşmazlık durumlarında profesyonel bir avukattan danışmanlık almak önemlidir.

 

Hukuk Büromuzca verilen hizmetlerimiz şunları içerir:

 • Gayrimenkul Alım-Satım İşlemleri: Müvekkillerimizin ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak gayrimenkul alim satım süreçlerinde satış sözleşmesinin hazırlanması ve tarafların haklarının korunması konusunda rehberlik etmekteyiz.

 • Kira ve Emanet Sözleşmeleri: Kiracı ve ev sahibi arasında güvenilir ve adil kira sözleşmelerinin hazırlanması ve şartların belirlenmesi ve anlaşmazlıkların çözümü için yardımcı olmaktayız.

 • İpotek ve Rehin Hukuku: Borçların teminat altına alınması için ipotek veya rehin sözleşmelerinin hazırlanması ve tescıli için hukukı destek sağlarız.

 • Kentsel Dönüşüm ve Kat Mülkiyeti Hukuku: Kentsel dönüşüm proelerinde ve kat mülkiyeti yönetimi konusunda hukukı danışmanlık veririz.

 • Tapu İptali ve Tescil Davaları: Tapu üzerindeki hakların korunması veya tapu kayıtlarının düzeltilmesi için tescil ve iptal davalarında müvekkillerimizi temsil ederiz.

 • Taşınmaz Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar: Taşınmazlarla ilgili anlaşmazlıkların çözümü için dava süreçlerini yöneterek müvekkillerimizi mahkeme yolunda temsil ederiz.

Henüz bu dilde yayınlanmış bir yazı yok
Yayınlanan yazıları burada göreceksiniz.

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuksal

Çözümler

Hukuki Danışmanlık

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var?

bottom of page