top of page

CEZA HUKUKU

#adana #adanaavukat #avukat #adana boşanma #adana ceza #adanaavukat #adana #boşanma #miras #ceza #şirketler #şirket #ikamet #izni #uzun #dönem #kısa #dönem #ikamet #izni #turistik #ikamet #izni #öğrenci #ikamet #izni #aile #ikamet #izni #iş #amaçlı #ikamet #izni #gerekli #belgeler #finansal #sağlık #danışmanlık #avukatlık #adana #adana #adanaavukat #ikametgah #pasaport #adli #sicil #kaydı #ikamet #izni #iptali #tazminat #iş #işçi #alacağı #işçi alacağı #kıdem tazminatı #kıdem #limited #kooperatif #sağlık #adli sicil #adli #pasaport #uzun dönem #uzun #velayet #boşanma #nafaka #miras #evlat edinme #evlatedinme #aile hukuku #hukuk #mal paylaşımı #mal #paylaşım #suç #ceza #hukuk #adana #adana #adana avukat

#adanaavukat #hırsızlık #uyuşturucu #adli para cezası #adli ceza #sınırdışı #sınır dışı #öldürme #yaralama intihara yönlendirme #nitelikli kasten yaralama #taksir zorunluluk hali #taciz #tehdit #siyasihak #takip #arama #hakaret #özel hayatın gizliliği #yağma #dolandırıcılık #yanlış bilgi #para #sahtecillik #resmi belge #resmibelge #zimmet #görevi kötüye kullanma #sağlık mensubu #sağlık mensubunun suçu bildirmemesi #devlet #aşağılama #silahlı örgüt #örgüt #nitelikli dolandırıcılık #asker #savaş

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç işlenmesini önlemeyi ve toplumun güvenliğini sağlamayı hedeflemekte olup, suçların belirlenmesi ve cezalandırılması süreçleri yasalara ve adil yargılanma ilkesine uygun olarak yürütülür. Bu hukuk dalı, toplum düzenini ve hukukun üstünlüğünü korumak amacıyla büyük ehemmiyet taşımaktadır ve bu hukuk dalı suçları tanımlar, suçların ne şekilde işleneceğini ve cezaların ne olacağını belirler.

Ceza hukukunun esas unsurları şunlardır:

 • Suç ve Cezalar: Ceza hukuku, suçları ve suç işleyen kişilerin alacağı cezaları belirler. Suçlar, Ceza Kanununca belirlenen suç derecelerine göre farklılık gösterebilir.

 • Hukuka Aykırılık İlkesi: Ceza hukuku, suçların belirlenmesinde hukuka aykırılık ilkesini esas alır. Suçların hukuka aykırı olması, suçun işlenmesi halinde ceza alınacağı anlamına gelir.

 • Ceza Türleri: Ceza hukuku, farklı ceza türlerini içerir. Bunlar arasında para cezası, hapis cezası, toplum hizmeti cezası, denetimli serbestlik gibi cezalar yer alır.

 • Ceza Hukukunda Savunma Hakkı: Ceza hukuku, sanıkların savunma haklarını korur. Adil yargılanma ilkesi gereği, suçlamalara karşı savunma yapma ve delilleri sunma hakkına sahip olmaları önemlidir.

 • Ceza Muhakemesi: Ceza hukuku, suç işleyenlerin yargılanma sürecini düzenler. Ceza muhakemesi, savcılığın suçlamaları, sanığın savunması ve mahkemenin karar aşamalarını içerir.

 • İdari Cezalar: Ceza hukuku sadece bireylerin değil, şirketlerin ve diğer kuruluşların da cezalandırılmasını içerebilir. Bu tür cezalar, idari yaptırımlar olarak adlandırılır.

Ceza hukuku, suç işlenmesini önlemeyi ve toplumun güvenliğini sağlamayı hedefler. Suçların belirlenmesi ve cezalandırılması süreçleri yasalara ve adil yargılanma ilkesine uygun olarak yürütülür. Bu hukuk dalı, toplum düzenini ve hukukun üstünlüğünü korumak amacıyla büyük önem taşır.

 

 

Hukuk büromuzun Ceza Hukuku alanında sunduğu detaylı hizmetler:

Ceza Savunması:

 • Sizleri ceza mahkemelerinde temsil ediyoruz. Hukuki olarak haklarınızı korumak ve adil bir yargılama süreci sağlamak için çalışıyoruz.

 

Tutuklama ve Gözaltı Süreçleri:

 • Tutuklama veya gözaltı durumlarında haklarınızın tam olarak korunmasını sağlamak için hareket ediyoruz.

 

İtiraz ve Temyiz Başvuruları:

 • Mahkeme kararlarına karşı itiraz ve temyiz başvuruları yaparak, hakkınızda verilmiş olan haksız hükümlerin düzeltilmesi için çabalıyoruz.

 

Ceza Tahkim Anlaşmaları:

 • Müvekkillerimizin lehine olabilecek ceza tahkim anlaşmaları yapılması için çalışıp, cezanın azaltılmasına yönelik çözümler sunuyoruz.

 

İnfaz ve Ceza İtirazları:

 • Ceza mahkumiyetinizin infaz sürecini yönetiyor ve ceza itirazları için gerekli başvuruları yapıyoruz

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuksal

Çözümler

Hukuki Danışmanlık

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var?

bottom of page