top of page

AİLE HUKUKU

#adana #adanaavukat #avukat #adana boşanma #adana ceza #adanaavukat #adana #boşanma #miras #ceza #şirketler #şirket #ikamet #izni #uzun #dönem #kısa #dönem #ikamet #izni #turistik #ikamet #izni #öğrenci #ikamet #izni #aile #ikamet #izni #iş #amaçlı #ikamet #izni #gerekli #belgeler #finansal #sağlık #danışmanlık #avukatlık #adana #adana #adanaavukat #ikametgah #pasaport #adli #sicil #kaydı #ikamet #izni #iptali #tazminat #iş #işçi #alacağı #işçi alacağı #kıdem tazminatı #kıdem #limited #kooperatif #sağlık #adli sicil #adli #pasaport #uzun dönem #uzun #velayet #boşanma #nafaka #miras #evlat edinme #evlatedinme #aile hukuku #hukuk #mal paylaşımı #mal #paylaşım #suç #ceza #hukuk #adana #adana #adana avukat

Aile Hukuku

Aile hukuku aile içi ilişkilerin düzenlenmesi, aile üyelerinin hakları ve sorumlulukları ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Evlilik, boşanma, velayet, mal paylaşımı, miras, evlat edinme gibi ailevi konuları içermektedir. Aile hukuku toplumsal değişikliklere ve normlara uygun olarak zaman içinde evrilir.

 • Evlilik: Evlenme işlemi, iki bireyin yasal olarak bir araya gelmesini sağlar. Evlenme süreci çeşitli resmi işlemleri içerir ve evlilik sözleşmesi düzenlenir. Evlenme sırasında mal rejimi seçenekleri ve evlilik birliğinin korunması gibi konular da önem taşır.

 • Boşanma: Evlilik birliğinin sona ermesi durumunda boşanma işlemi gerçekleşmektedir ve boşanma çekişmeli veya anlaşmalı olarak gerçekleşebilir. Mal paylaşımı, velayet düzenlemeleri, nafaka gibi konular boşanma süresince ele alınır.

 • Velayet: Boşanma veya ayrılık durumlarında çocukların bakımı, eğitimi ve yaşam düzenlemeleri velayet kavramı altında incelenir. Ortak velayet, tek taraflı velayet gibi farklı velayet düzenlemeleri bulunur.

 • Nafaka: Boşanma sonrası ekonomik güçlük içinde olan tarafın diğer taraftan maddi destek sağlamasını sağlayan bir düzenlemeyi ifade etmektedir.

 • Mal Rejimi: Evlilik sırasında ve boşanma sonrasında malvarlığının yönetimi ve paylaşımı konularını duzenler ve mal rejimi türlerine göre malların nasıl paylaşılacağı belirlenir.

 • Evlat Edinme: Bir ailenin, biyolojık olmayan bir çocuğu yasal olarak kabul etmesini sağlayan bir süreçtir. Evlat edinme işlemleri hukuki prosedürlere bağlı olarak gerçekleştirilir.

 • Aile İçi Şiddet: Aile içinde şiddet veya istismar durumlarını ele alır. Aile içi şiddeti önlemek, mağdurları korumak ve gerekli hukuki adımları atmak amacıyla yasal düzenlemeler içerir.

Aile hukuku, ülke yasalarına ve kültürel faktörlere göre farklılık gösterebilir. Aile hukuku avukatları, bu konularda danışmanlık yapar, gerektiğinde mahkemelerde davaları takip eder ve bireylerin ailevi haklarını korumak için hukuki destek sağlarlar.

 

Avukatlık Ofisimizde Aile Hukuku Hizmetleri

 • Kapsamlı Hukuki Danışmanlık: Hukuk büromuz, aile hukuku konularında geniş bir yelpazede danışmanlık hizmetleri sunar. Müvekkillerimize evlilik, boşanma, velayet, nafaka gibi konularda detaylı bilgi sağlayıp yasal haklarını ve seçeneklerini anlamalarını desteklemekteyiz.

 • Boşanma ve Ayrılık İşlemleri: Boşanma veya ayrılık süreçlerinde anlaşmalı veya çekişmeli boşanma durumlarında müvekkillerimize hukuki rehberlik sunarak boşanma protokollerini hazırlar ve mahkemelerde temsil sağlamaktayız.

 • Velayet ve Nafaka Düzenlemeleri: Çocukların çıkarlarını gözeterek velayet ve nafaka düzenlemeleri konusunda, anlaşmalı veya çekişmeli durumlarda müvekkillerimize danışmanlık vermekteyiz.

 • Mal Rejimi: Evlilik sırasında veya boşanma sonrasında mal rejimi seçeneklerini açıklayarak ve müvekkillerimize en uygun seçeneği belirlemelerine yardımcı olmaktayız. Mal paylaşımının adil ve yasal olarak gerçekleşmesi için çabalamaktayız.

 • Miras Hukuku Danışmanlığı: Miras konularında, müvekkillerimize mal varlıklarını koruma stratejileri sunar, vasiyetnamelerin hazırlanması ve mirasçı haklarının anlaşılması konusunda destek sağlarız.

 • Aile İçi Şiddet ve Koruma: Aile içi şiddet mağdurlarına hukuki yardım sunar, koruma kararlarının alınması için gerekli yasal süreçleri yönetiriz. Müvekkillerimizin güvenliğini sağlama amacıyla gerekli adımları atarız.

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuksal

Çözümler

Hukuki Danışmanlık

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var?

bottom of page