top of page
Ara

Kozan Boşanma Avukatı


ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık


Boşanma, evlilik sözleşmesinin yasal olarak sona erdirilmesi sürecidir ve bu süreç, evliliğin getirdiği hukuki sonuçları da değiştirir veya sonlandırır. Boşanma, yalnızca kişisel ve duygusal bir karar olmanın ötesinde, eşlerin mali durumları, çocukların velayeti ve gelecekteki yaşamları üzerinde derin etkiler yaratabilir. Bu nedenle, boşanma davası süreci hukuki yönü, bireylerin haklarının korunması ve adil bir çözüme ulaşılması açısından büyük önem taşır.


Türk Medeni Kanunu, boşanma davası süreci düzenleyerek eşlerin haklarını korumayı ve bu sürecin adil bir şekilde yürütülmesini amaçlar. Bu kanun, boşanma davası açılması, işleyişi ve sonrasındaki süreçleri kapsamlı bir şekilde ele alır, böylece boşanma davası sürecinin her iki taraf için de hakkaniyetli ve adil olmasını sağlar. Kozan Boşanma Avukatı -ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


Türk Medeni Kanunu, Türkiye'de evlilik ve boşanma davası süreçlerini düzenleyen temel yasal çerçevedir. Boşanmayla ilgili ana hükümler özellikle Kanunun 161. maddesinden başlayarak belirli maddelerde yer alır.


  1. Boşanma Sebepleri: Türk Medeni Kanunu, özel ve genel boşanma sebeplerini tanımlar.

  2. Genel Boşanma Sebebi (Madde 166): Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, yani taraflar arasında evliliği sürdürebilme imkanının kalmaması durumudur. Bu sebep, evliliğin devamının çekilmez hale gelmesi anlamına gelir ve daha geniş bir yorum alanına sahiptir.

  3. Dava Açma Süreci: Boşanma davası süreci, evliliğin taraflarından biri tarafından açılabilir. Dava, tarafların ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi'nde açılır.

  4. Dava Dilekçesi: Boşanma davası süreci, mahkemeye sunulan bir dilekçe ile başlar. Bu dilekçede, boşanma talebinin sebepleri ve varsa tazminat, nafaka talepleri gibi ek talepler açıkça belirtilmelidir.

  5. Yargılama Süreci: Mahkeme, dava dilekçesini inceledikten sonra, taraflara tebligat yapar ve duruşma tarihlerini belirler. Duruşmalarda tarafların ve tanıkların ifadeleri alınır, deliller değerlendirilir.

  6. Karar ve Kesinleşme: Mahkeme, toplanan deliller ve ifadeler ışığında kararını verir. Bu karar, taraflara tebliğ edilir ve belirli bir süre içinde temyiz edilebilir. Temyiz süresi geçtikten sonra karar kesinleşir.

  7. Çocuklar ve Mal Paylaşımı: Boşanma durumunda, çocukların velayeti, nafaka ve mal paylaşımı gibi konular da mahkeme tarafından ele alınır. Bu konularda alınan kararlar, çocukların menfaatleri gözetilerek ve mal rejimine uygun şekilde yapılır.


Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Kozan Boşanma Avukatı - Boşanma avukatı, müvekkilini boşanma süreci, hakları, yasal seçenekler ve potansiyel sonuçlar hakkında bilgilendirirken aynı zamanda müvekkili adına mahkemede temsil ederek dava dosyalama, dilekçe hazırlama ve müvekkilin çıkarlarını mahkeme önünde savunma görevini üstlenir.


Kozan Boşanma Avukatı mülk dağılımı, nafaka, çocuk desteği ve çocukların velayeti gibi konularda taraflar arasında anlaşmaya varılması için müzakerelerde bulunarak boşanma ile ilgili tüm yasal belgelerin hazırlanması ve incelenmesini sağlar. Müvekkilinin yasal haklarını koruyarak adil bir sonuca ulaşılmasını destekler ve varsa çocukların velayeti, ziyaret hakları ve çocuk desteği konularında müvekkilin menfaatlerini korur.

Kozan Boşanma Avukatı Mali konularda, mülk ve borçların adil bölünmesi, nafaka ve çocuk desteği gibi mali yükümlülüklerin belirlenmesinde danışmanlık yapar. Anlaşmazlıkların çözümü için arabuluculuk ve uzlaşma süreçlerini araştırır, boşanma sürecinin her aşamasında yasal prosedürleri takip ederek müvekkilin zamanında ve doğru bir şekilde hareket etmesini sağlar. Ayrıca, boşanma sürecinin duygusal zorluklarına karşı müvekkilin psikolojik olarak desteklenmesi ve gerektiğinde profesyonel yardım alması için yönlendirme yapar.

Bu görevler, müvekkilinin ihtiyaçlarına ve davasının özelliklerine göre değişiklik gösterir, bu nedenle bir Kozan Boşanma Avukatı ile çalışmadan önce, avukatın tecrübesi, uzmanlık alanları ve sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgi almak önem taşır. Ayrıca Boşanma Davası Süreci yazımızdan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Kozan Boşanma Avukatı


Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.


Comments


bottom of page