top of page

ŞİRKETLER HUKUKU

#adana #adanaavukat #avukat #adana boşanma #adana ceza #adanaavukat #adana #boşanma #miras #ceza #şirketler #şirket #ikamet #izni #uzun #dönem #kısa #dönem #ikamet #izni #turistik #ikamet #izni #öğrenci #ikamet #izni #aile #ikamet #izni #iş #amaçlı #ikamet #izni #gerekli #belgeler #finansal #sağlık #danışmanlık #avukatlık #adana #adana #adanaavukat #ikametgah #pasaport #adli #sicil #kaydı #ikamet #izni #iptali #tazminat #iş #işçi #alacağı #işçi alacağı #kıdem tazminatı #kıdem #limited #kooperatif #sağlık #adli sicil #adli #pasaport #uzun dönem #uzun #velayet #boşanma #nafaka #miras #evlat edinme #evlatedinme #aile hukuku #hukuk #mal paylaşımı #mal #paylaşım #suç #ceza #hukuk #adana #adana #adana avukat

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, şirketlerin kuruluşundan yönetimine, operasyonlarından sorumluluklarına kadar bir dizi hukuki konuyu içeren bir hukuk dalıdır. Bu alanda, şirketlerin işleyişine ve ilişkilerine yönelik çeşitli düzenlemeler ve yasalar bulunmaktadır.

 

Şirketler hukuku hakkında temel bilgiler:

  • Şirket Türleri: Şirketler, genellikle şahıs şirketleri ve tüzel kişilik sahibi şirketler olmak üzere iki ana türde olabilir. Tüzel kişiliğe haiz olan şirketler, bağımsız bir yasal varlık olarak tanınırken, şahıs şirketleri sahipler ile aynı yasal varlık olarak kabul edilir.

  • Şirket Kuruluşu: Şirketlerin kuruluşu belirli bir yasal süreçten ve belgelerin hazırlanmasına tabii olup bu süreç, şirketin türüne ve yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterir.

  • Şirket Sözleşmesi: Şirketin kurucuları arasında yapılan bir sözleşme ile şirketin işleyişine ve pay sahiplerinin haklarına ilişkin temel hükümleri içermektedir.

  • Sorumluluk ve Yükümlülükler: Şirketlerin yöneticileri, çalışanları ve pay sahipleri belirli yasal sorumluluklar altındadır. Şirketler vergi yasalarına, çalışma hukukuna, tüketici koruma yasalarına vs. gibi pek çok düzenlemeye uygun olarak faaliyet göstermelidir.

  • Hissedar Hakları: Şirketlerdeki hissedarlar şirketin yönetimine ve karar süreçlerine katılım haklarına sahiptir. Hissedarlar oy kullanma hakkı, temettü alma hakkı vs. gibi haklar hisse türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

  • Sermaye Yapısı: Şirketlerin sermaye yapısı, sermayenin nasıl sağlandığı ve pay sahiplerine ait hisselerin nasıl dağıtıldığıyla ilgili düzenlemeleri içerir.

  • Şirket Birleşme ve Devralmaları: Şirketler, birleşme ve devralma yoluyla büyüme stratejileri izleyebilirler. Bu süreçler birtakım yasal onay gerektirmektedir.

  • Rekabet Hukuku: Şirketler arasındaki rekabeti düzenleyen hukuk alanıdır. Rekabet kurallarına uyulmaması, rekabeti kısıtlamak veya bozmak amacıyla yapılan anlaşmalar ve eylemler cezai yaptırımlara yol açmaktadır.

  • İflas ve Tasfiye: Şirketler mali güçlüklerle karşılaştığında iflas başvurusunda bulunabilir veyahut şirketler kendi istekleriyle tasfiye sürecini başlatabilirler.

 

Hukuk büromuzda müvekkillerimize şirket kuruluşu ve yapılandırma konusunda kapsamlı destek sağlıyoruz. Müvekkillerimizi uygun şirket türünü belirlemede ve şirket anasözleşmesi oluşturmada rehberlik ediyoruz. Aynı zamanda şirketin iç yapılandırmasını düzenleyerek, ortaklık yapısını ve yönetim organlarını belirlemelerine yardımcı olmaktayız. Böylece, şirketin yasal olarak kurulmasını en iyi şekilde yönetmelerini sağlayarak müvekkillerimizin günlük işleyişi sırasında karşılaşabileceği sözleşmeler ve anlaşmalar konusunda da hukuki danışmanlık sağlıyoruz. İş anlaşmaları, ticari sözleşmeler, ortaklık anlaşmaları, dağıtım anlaşmaları ve diğer iş belgelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesinde, müvekkillerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde sözleşmelerin hazırlanmasını ve müzakerelerin yürütülmesini sağlıyoruz.

Şirketler hukuku konusunda danışmanlık hizmeti de sağlayarak müvekkillerimizin günlük işleyişi ve büyüme süreçlerinde karşılaşabileceği yasal konularda onlara rehberlik ederek şirket içi uyum, denetim, raporlama, yönetim organlarının görev ve sorumlulukları gibi konularda müvekkillerimize bilgi vermekteyiz.

İşverenlerin çalışanlarıyla ilgili işçi hukuku ve iş hukuku konularında da destek vererek işçi sözleşmelerinin hazırlanmasi, işçi hakları, ücret politikaları, işten çıkarmalar ve işçi ilişkilerine dair uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkillerimizi bilgilendiriyor ve müvekkilimizin haklarını korumak için gerekli adımları atıyoruz.

Şirketler arasında birleşme ve devralma süreçlerinde müvekkillerimizi temsil etmekte olup anlaşmaların düzenlenmesi, müzakerelerin yönetilmesi ve müvekkillerimizin haklarını koruyacak şekilde süreçleri yönetmekteyiz. Şirketlerin rekabet hukukuna uygun hareket etmelerini sağlayıp, rekabet kurallarına uyumlu bir iş ortamı yaratmalarına yardımcı oluyoruz. Şirketlerin sermaye artırım ve azaltımı süreçlerinde hukuki desteğimizi sunmakta olup bu süreçleri yasal gerekliliklere uygun bir şekilde tamamlamalarını sağlıyoruz.

İflas süreçlerinde müvekkillerimize iflas öncesi danışmanlık sağlıyor ve işletmelerinin finansal durumunu en iyi şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz.

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuksal

Çözümler

Hukuki Danışmanlık

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var?

bottom of page