top of page

İCRA HUKUKU

#adana #adanaavukat #avukat #adana boşanma #adana ceza #adanaavukat #adana #boşanma #miras #ceza #şirketler #şirket #ikamet #izni #uzun #dönem #kısa #dönem #ikamet #izni #turistik #ikamet #izni #öğrenci #ikamet #izni #aile #ikamet #izni #iş #amaçlı #ikamet #izni #gerekli #belgeler #finansal #sağlık #danışmanlık #avukatlık #adana #adana #adanaavukat #ikametgah #pasaport #adli #sicil #kaydı #ikamet #izni #iptali #tazminat #iş #işçi #alacağı #işçi alacağı #kıdem tazminatı #kıdem #limited #kooperatif #sağlık #adli sicil #adli #pasaport #uzun dönem #uzun #velayet #boşanma #nafaka #miras #evlat edinme #evlatedinme #aile hukuku #hukuk #mal paylaşımı #mal #paylaşım #suç #ceza #hukuk #adana #adana #adana avukat

#İcra hukuku #bankaların #şirketlerin #çek #senet #poliçe #kredi #haciz #tahsil #çek, senet #poliçe #fatura #kredi #kredi kartı #nafaka #alacakları #para tahsili #icra hukuku #taşınmazların tahliyesi #teslimi #taşınır teslimi #irtifak hakkı #ilamlarınicrası #çocuk #İlamlı #İcra İlamsız #İcra Kambiyo #Senetlerine #Özgü #Haciz Yolu
#Rehnin #İlamlı icra #eda #İlam #re'sen tanzim #noter senetleri #istinaf #İlamsız icra takibi #Alacaklı #İcra #Kambiyo Senetlerine #Özgü #Kambiyo #Senetleri #Rehnin Paraya Çevrilmesi #Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip #İhtiyati Haciz #mal

İcraHukuku

İcra Hukuku, alacaklıların, borçluların borçlarını ödememesi veya yerine getirmemesi durumunda alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları hukuki bir süreç olup bu kapsamda borçlu ile alacaklı arasındaki alacağın zorla tahsil edilmesini düzenlemektedir.

 

İcra Hukuku'nun temel özellikleri:

 • İcra İşlemleri: Bir alacaklı, alacağını tahsil etmek amacıyla borçluya karşı icra işlemleri başlatabilir. Bu işlemler mahkemeden alınan bir ıcra emri ile gerçekleştirilir.

 • İcra Daireleri: İcra işlemleri, özel olarak yetkilendirilmiş İcra Daireleri tarafından yürütülmektedir. İcra Daireleri, alacaklının talebine göre borçlunun mal varlığını haczederek bu varlıkları satışa çıkararak alacağın tahsilini sağlamaya çalışır.

 • İcra Emri: Alacaklının talebi üzerine mahkeme tarafından verilen icra emri borçlunun mal varlığının tespiti ve alacağın tahsil edilmesi için icra dairesine yönlendirir.

 • İcra İşlemine İtiraz: Borçlu icra işlemine itiraz etme hakkına sahip olup itiraz durumunda borçlunun itirazı incelenir ve gerekli durumlarda icra işlemi durdurulabilir.

 • Haciz İşlemi: İcra dairesi, borçlunun mal varlığına el koyarak bu varlıkları satışa çıkarabilmektedir ve bu işlem, borçlunun taşınır veya taşınmaz mal varlığına uygulanabilir.

 • İcra Yoluyla Alacağın Tahsili: İcra yoluyla alacak tahsili borçlunun maaşı, banka hesapları, taşınır ve taşınmaz malları gibi varlıklarının haczedilmesi ve satışı yoluyla gerçekleştirilmektedir.

 • İcra Takibi: Borçlu alacağıinı ödemediği takdirde icra takibine maruz kalır ve takip, icra müdürlüklerince belirlenen süreçlere göre yürütülür.

 • İcra İşlemi ve Borçlu Hakları: İcra Hukuku, borçlunun da belirli haklarını korumakta olup borçlunun itiraz hakkı ve borçlunun geçimini sağlamaya yetecek miktarda malın korunması gibi haklar bu kapsamdadır.

İcra Hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkileri düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Alacaklıların alacaklarını tahsil etmelerini ve borçluların da haklarının korunmasını sağlayarak adil bir denge oluşturur. Ancak, yukarıda verdiğimiz bilgiler icra hukukunun tüm detaylarını kapsamaz ve hukuki süreçlerin karmaşıklığı nedeniyle avukattan destek almak her zaman önemlidir.

 

Hukuk büromuzda müvekkillerimize çeşitli hizmetler sunuyoruz.

 • İcra Takibi ve Tahsili: Alacaklı müvekkilin alacağının tahsili için icra takibi sürecini başlatıyoruz ve takibin ilerlemesi için gerekli adımları atıyoruz. Borçlu olan müvekkil için ise icra edilen alacağın yasal olarak doğru işlemesini sağlıyoruz.

 • İcra İşlemlerine İtiraz: Borçlu olan müvekkilimizin icra işlemine itiraz etme hakkı doğmaktadır. Bu durumda müvekkilimizin itirazını yasal olarak hazırlıyor ve gerektiğinde mahkeme yolunda müvekkilimizi temsil ediyoruz.

 • Haciz İşlemi Yönetimi: Alacaklı müvekkilin malvarlığının haczedilmesi için gerekli başvuruları yapıyoruz ve borçlu olan müvekkilin mülkiyetine el konulması durumunda yasal süreçleri yönetiyoruz. Bu şekilde alacaklı müvekkilin haklarını korumak için çaba sarf ediyoruz.

 • İcra Daireleri ve Mahkemelerde Temsil: İcra işlemleri, icra dairelerinde veya mahkemelerde ilerleyebilir. Müvekkillerimizin temsili için icra dairelerine ve mahkemelere giderek gerekli başvuruları yapıyor ve icra sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz.

 • Alacakların Tahsili için Müzakereler: Alacaklı müvekkilin alacağının ödenmesi için borçlu olan tarafla müzakereler yapıyorz ve anlaşma yolunu arıyoruz. Uzlaşma ve anlaşma sağlanması için müvekkilimizin haklarını koruyarak çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz.

 • İcra İşlemlerinin Durdurulması: Borçlu olan müvekkilin alacakların ödenmesiyle icra işlemlerinin durdurulması içn uygun adımları atıyoruz ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.

 • İcra ve İflas Hukuku Uyum Danışmanlığı: Şirketler ve bireyler için icra ve iflas hukukuna uyum danışmanlık hizmetini sağlamaktayız. Müvekkillerimizin yasal gerekliliklere uygun hareket etmelerini ve risklerini azaltmalarını sağlayarak mali ve hukuki açıdan daha güvende olmalarına yardımcı olmaktayız.

 • İcra Hukukuna İlişkin Hukuki Danışmanlık: İcra süreci, karmaşık yasal konular içerebilir. Müvekkillerimize icra hukukuyla ilgili olarak hukuki danışmanlık ve rehberlik sağlıyoruz. Müvekkillerimizin haklarını koruyarak, yasal süreçleri daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz.

Henüz bu dilde yayınlanmış bir yazı yok
Yayınlanan yazıları burada göreceksiniz.

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuksal

Çözümler

Hukuki Danışmanlık

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var?

bottom of page