top of page

TAZMİNAT HUKUKU

#adana #adanaavukat #avukat #adana boşanma #adana ceza #adanaavukat #adana #boşanma #miras #ceza #şirketler #şirket #ikamet #izni #uzun #dönem #kısa #dönem #ikamet #izni #turistik #ikamet #izni #öğrenci #ikamet #izni #aile #ikamet #izni #iş #amaçlı #ikamet #izni #gerekli #belgeler #finansal #sağlık #danışmanlık #avukatlık #adana #adana #adanaavukat #ikametgah #pasaport #adli #sicil #kaydı #ikamet #izni #iptali #tazminat #iş #işçi #alacağı #işçi alacağı #kıdem tazminatı #kıdem #limited #kooperatif #sağlık #adli sicil #adli #pasaport #uzun dönem #uzun #velayet #boşanma #nafaka #miras #evlat edinme #evlatedinme #aile hukuku #hukuk #mal paylaşımı #mal #paylaşım #suç #ceza #hukuk #adana #adana #adana avukat

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, bir kişinin, kurumun veya devletin başka bir kişiye veya kuruma karşı hukuka aykırı bir eylem sonucunda uğradığı zararın tazminiyle ilgilenmektedir. Tazminat davaları, zarar gören tarafın maruz kaldığı maddi ve manevi zararların tespiti ve bu zararların mahkeme tarafından uygun görülen miktarlarda karşı tarafça ödenmesini sağlamaktadır. Haksız fiil, sözleşme ihlalleri vs. gibi durumlarda tazminat hukuku devreye girer ve adaletin sağlanması amaçlanır.

Tazminat hukuku, hukuka aykırı bir eylem neticesinde bir kişinin, kurumun veyahut devletin başka bir kişiye ya da kuruma verdiği zararın hukuki olarak tazmin edilmesini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Tazminat davaları, zarar gören tarafın maruz kaldığı maddi kayıplar-mülkiyet hasarı veya gelir kaybı vs- ve manevi zararlar -duygusal acı veya itibar kaybı vs.- için adil bir tazminatın belirlenmesini amaçlar. Haksız fiil, sözleşme ihlalleri, tıbbi hatalar veya trafik kazaları gibi birçok durum tazminat davalarına örnek olarak verilebilir. Tazminat hukuku, zarar görenin haklarını koruyup, tazminat ödeyecek olan tarafın sorumluluklarını da belirleyerek adil bir denge sağlamaktadır.

 

Bu kapsam hukuk büromuzca verilen hizmetler şu şekildedir:

  • Danışmanlık: Müvekkillerimize tazminat hukukuyla ilgili konularda danışmanlık yapmaktayız. Müvekkilin haklarını ve yükümlülüklerini açıklar, mevcut durumu değerlendirir ve olası hukuki seçenekleri göstermekteyiz.

  • Davaların Hazırlığı: Müvekkillerimizin tazminat taleplerini ve iddialarını analiz edip, delilleri toplar ve davaya hazırlık yapmakta olup bu aşamada tanık ifadelerinin alınması, uzman raporlarının düzenlenmesi gibi işlemler gerçekleştirilir.

  • Dava Açma ve Savunma: Müvekkilimizin haklarını korumak için, tazminat davasını açıp ve müvekkilimizin savunmasını yapmakta olup bu aşamada ilgili yasal süreçleri takip ederek, mahkemede gerekli belgeleri sunar ve savunmayı etkin bir şekilde gerçekleştiririz.

  • Müzakere: Bazı durumlarda, mahkeme sürecine girmeden önce, diğer taraf veya sigorta şirketiyle müzakereler yapmaktayız ve bu süreç, anlaşmazlığın çözümünü sağlamayı amaçlamaktadır.

  • Tazminat Talepleri: Müvekkilimizin haklarını korumak ve zararları; tazminat talep etmek için gerekli yasal prosedürleri takip etmekteyiz. Bu zararlar maddi (tedavi masrafları, gelir kaybı, vb.) ve manevi (acı ve ıstırap, itibar kaybı, vb.) zararları içerebilmektedir.

  • Sigorta İşlemleri: Sigorta şirketleriyle iletişimde olarak müvekkilimizin haklarını savunur ve tazminat taleplerini takip etmekteyiz.

  • Tazminat Sözleşmeleri: Müvekkillerimizin tazminat sözleşmeleri konusunda danışmanlık ve sözleşmelerin düzenlenmesinde ve değerlendirilmesinde yardımcı olmaktayız.

  • Tazminat Hesaplamaları: Tazminat miktarlarının belirlenmesinde, müvekkilimizin haklarına ve yasalara uygun şekilde tazminat hesaplamaları yapmaktayız.

Temsil ve İcra: Tazminatın tahsil edilmesi gerektiğinde, mahkeme tarafından verilen kararların uygulanması için gerekli icra işlemlerini gerçekleştirmekteyiz

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuksal

Çözümler

Hukuki Danışmanlık

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var?

bottom of page