top of page

İŞ HUKUKU

#adana #adanaavukat #avukat #adana boşanma #adana ceza #adanaavukat #adana #boşanma #miras #ceza #şirketler #şirket #ikamet #izni #uzun #dönem #kısa #dönem #ikamet #izni #turistik #ikamet #izni #öğrenci #ikamet #izni #aile #ikamet #izni #iş #amaçlı #ikamet #izni #gerekli #belgeler #finansal #sağlık #danışmanlık #avukatlık #adana #adana #adanaavukat #ikametgah #pasaport #adli #sicil #kaydı #ikamet #izni #iptali #tazminat #iş #işçi #alacağı #işçi alacağı #kıdem tazminatı #kıdem #limited #kooperatif #sağlık #adli sicil #adli #pasaport #uzun dönem #uzun #velayet #boşanma #nafaka #miras #evlat edinme #evlatedinme #aile hukuku #hukuk #mal paylaşımı #mal #paylaşım #suç #ceza #hukuk #adana #adana #adana avukat

#İş #işverenler, #bağımlı çalışan #işçiler #işçi ile işveren #iş görme #ücret ödeme #Çaba #emek #İş sözleşmeleri #şirket #iç tüzüklerini düzenlemek #İş #İş Sağlığı ve güvenliği #İşçilik alacakları,#İşe iade davaları #Sendikal ilişkiler #İşçi- işveren uyuşmazlıklar

İş Hukuku

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır ve bu hukuk dalı, işçilerin çalışma koşulları, iş sözleşmeleri, ücret ve sosyal hakları, iş güvenliği, işçi grevleri gibi konuları kapsamakta olup bu hukuk dalının amacı, işçilerin haklarını korumak ve işverenlerin yasal sorumluluklarını belirlemektir.

İş hukukunun esas unsurları şunlardır:

 • İş Sözleşmeleri: İşçi ile işveren arasındaki sözleşmelerdir ve bu sözleşmeler, işçinin çalışma saatleri, ücreti, izin hakları gibi konuları düzenler ve tarafların hak ve sorumluluklarını belirler.

 • Ücret ve Sosyal Haklar: İşçilerin ücretleri, sosyal hakları (örneğin, izin hakları, yıllık izin, hastalık izni gibi) ve diğer yan hakları bu hukuk dalı kapsamında düzenlenir.

 • İş Güvenliği ve Sağlığı: İşverenlerin işçilerin güvenliğini ve sağlığını korumak için alması gereken tedbirler başta olmak üzere, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili düzenlemeler bu kapsamda yer almaktadır.

 • İşten Çıkarma ve İşçi Hakları: İşverenin, işçiyi işten çıkarırken uyulması gereken prosedürler ve işçinin işten çıkarılması durumunda sahip olduğu hakları iş hukuku tarafından belirlenir.

 • İşçi Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmeleri: İşçi sendikalarının kurulması ve işverenlerle toplu iş sözleşmeleri yapılması bu hukuk dalı kapsamında yer almaktadır.

 • İş Davaları ve Uyuşmazlık Çözümü: İşçiler ile işverenler arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü ve iş davaları bu kapsamda değerlendirilmektedir.

İş hukuku, işçilerin çalışma koşullarının adil ve güvenli olmasını sağlamayı, işverenlerin de yasalara uygun olarak faaliyet göstermelerini temin etmeyi amaçlar. İşçi ve işverenlerin haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen bu hukuk dalı, çalışma yaşamında denge ve uyumu sağlamak için önemlidir.

Hukuk büromuzun İş Hukuku alanında sunduğu detaylı hizmetler:

İş Sözleşmeleri:

 • İşverenler ve çalışanlar arasında yapılan iş sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi konusunda danışmanlık sağlıyoruz. Sözleşmelerin yasal uyumluluğunu garanti altına alarak, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri açık ve net bir şekilde belirliyoruz.

 

İş Yasalarına Uyum:

 • İşverenlerin, çalışma yasalarına ve mevzuata uyum sağlamasına yönelik danışmanlık sağlıyoruz. Çalışma süreleri, izin hakları, işçi sağlığı ve güvenliği gibi hususlarda sizlere rehberlik ediyoruz.

 

İşçi Hakları ve Uyuşmazlıklar:

 • İşçi hakları konusunda işverenlere ve çalışanlara yönelik hukuki danışmanlık sunuyoruz. İşçi hakları ihlalleri durumunda hukuki süreçleri yöneterek, çözüm odaklı yaklaşımlar sunuyoruz.

 

İş Güvenliği ve İş Kazaları:

 • İş güvenliği ve iş kazaları konularında işverenlere rehberlik ediyoruz. İş güvenliği önlemleri ve iş kazalarının önlenmesi için yasal gereklilikleri yerine getirmenize yardımcı oluyoruz.

 

İşten Çıkarmalar ve İşe İade Davaları:

 • İşten çıkarma süreçlerinizin yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleşmesi için danışmanlık sağlıyoruz. İşten çıkarılan çalışanların işe iade davalarında müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

 

Sendika ve Toplu İş İlişkileri:

 • Sendika ilişkileri ve toplu iş sözleşmeleri konusunda müvekkillerimize danışmanlık sağlıyoruz. Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerde sizlere destek oluyoruz.

 

İşyeri Disiplin ve Tutumluluk Politikaları:

 • İşyeri disiplin politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik rehberlik sağlıyoruz. Tutumluluk politikalarının etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı oluyoruz.

 

İşyeri Yeniden Yapılanması:

 • İşletmenizin yeniden yapılanma, birleşme veya devralma gibi süreçlerinde sizlere hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Yasal prosedürleri takip ederek işlemlerinizi yönetiyoruz.

 

İş Hukukundan Doğan Davalar:

 • İşçi tazminat davaları, iş sözleşmesi ihlali davaları ve mobbing davaları gibi iş hukukundan doğan davalarda müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuksal

Çözümler

Hukuki Danışmanlık

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var?

bottom of page