top of page

TİCARET HUKUKU

#adana #adanaavukat #avukat #adana boşanma #adana ceza #adanaavukat #adana #boşanma #miras #ceza #şirketler #şirket #ikamet #izni #uzun #dönem #kısa #dönem #ikamet #izni #turistik #ikamet #izni #öğrenci #ikamet #izni #aile #ikamet #izni #iş #amaçlı #ikamet #izni #gerekli #belgeler #finansal #sağlık #danışmanlık #avukatlık #adana #adana #adanaavukat #ikametgah #pasaport #adli #sicil #kaydı #ikamet #izni #iptali #tazminat #iş #işçi #alacağı #işçi alacağı #kıdem tazminatı #kıdem #limited #kooperatif #sağlık #adli sicil #adli #pasaport #uzun dönem #uzun #velayet #boşanma #nafaka #miras #evlat edinme #evlatedinme #aile hukuku #hukuk #mal paylaşımı #mal #paylaşım #suç #ceza #hukuk #adana #adana #adana avukat

#Ticaret hukuku #sermaye piyasası hukuku #evrak hukuku #taşıma hukuku #ticari işletme #firmaların #alacak davaları #icra #takiplerinin değerlendirilmesi #firmanın #Genel kurul toplantılarının #Sermaye indirimi ve artırımı yapılması #Haksız sermaye artırımı sebebi ile ortakların uğramış oldukları zararların tazmini #Danışmanlık #yönetim #hizmet sözleşmeleri #Ortaklık sözleşmeleri #Dağıtım sözleşmeler #Ortak teşebbüsler #İş sözleşmeleri #Satım sözleşmeler #Ariyet sözleşmeler #Bayilik sözleşmeleri #Satın alma sözleşmeleri #Sözleşmeden #Lisans sözleşmeleri #İnşaat sözleşmeleri #Sigorta sözleşmeleri #Acentelik sözleşmeleri #Kredi sözleşmeleri #Teminat için oluşturulan sözleşmeler #Genel satış için oluşturulan şartlar #Gizlilik sözleşmeleri #Hisse devri için oluşturulan sözleşmeler #Niyet mektubu için oluşturulan teklif mektubu #Diğer anonim ve limitet şirket davaları #Ortaklık durumundan vazgeçme #Ödenmemesi gereken verginin ödenmemesi #Firmaların alacaklarını tahsil etmesi için açılan davalar #İflas etme #iflası

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticari faaliyetlerle ilgili yasal düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Bu hukuk alanı, şirketlerin, işletmelerin, tüccarların ve diğer ticari kuruluşların faaliyetlerini düzenler. Ticaret hukuku, ticari sözleşmelerin geçerliliği, tüketici koruması, ticari işlemlerin yürütülmesi, ticaret sicili kayıtları, ticari marka ve patentlerin korunması gibi konuları kapsar.

Ticaret hukuku kapsamında bazı temel konular şunlardır:

 1. Ticari Sözleşmeler: İki veya daha fazla taraf arasında yapılan ticari anlaşmaları düzenler ve bu sözleşmelerin geçerliliğini, uygulanabilirliğini ve feshini belirler.

 2. Tüketici Koruması: Tüketicilerin haklarını ve korunmasını sağlar, haksız ticari uygulamalara karşı önlemler alır.

 3. Rekabet Hukuku: Ticari kuruluşlar arasındaki rekabeti düzenler ve karteller, monopolizasyon gibi rekabeti kısıtlayıcı uygulamalara karşı önlemler alır.

 4. Ticari İşlemler ve Ticaret Sicili: Şirketlerin kurulması, birleşme ve devralmalar, iflas ve konkordato gibi ticari işlemleri düzenler. Ticaret sicili, ticari kuruluşların kayıtlarını tutar.

 

Ticaret hukuku, ekonomik faaliyetleri düzenleyerek iş dünyasında adil bir rekabet ortamı yaratmayı ve ticari uyuşmazlıkların çözümünü sağlamayı amaçlar. İşletmelerin ve tüccarların faaliyetlerini yasal çerçevede sürdürebilmeleri için ticaret hukukunu anlamak ve uyum sağlamak önemlidir.

Ticaret hukukuyla ilgili olarak şirketlerin ve ticari kuruluşların ihtiyaç duyabileceği çeşitli hukuki yardımlar bulunmaktadır. Bu yardımlar şunları içerebilir:

Ticaret hukuku alanında müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler:

Şirket Kuruluşu ve Yapılandırması:

 • Size en uygun şirket türünü (anonim şirket, limited şirket, kooperatif vb.) belirlemek için danışmanlık sağlıyoruz.

 • Şirketinizin ticaret siciline kaydedilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması ve sunulması sürecinde size rehberlik ediyoruz.

 • Şirketinizin temel yönetim yapısı, faaliyet konusu, sermaye yapısı ve diğer önemli konuları düzenleyen ana sözleşmenin hazırlanması ve tescili işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

 

Sözleşmelerin Hazırlanması ve İncelenmesi:

 • Satış sözleşmeleri, tedarik anlaşmaları, distribütörlük sözleşmeleri, işbirliği anlaşmaları ve lisans sözleşmeleri gibi ticari ilişkileri düzenleyen sözleşmeleri sizin lehinize koruyucu hükümler ekleyerek hazırlıyoruz.

 • Diğer işletmelerle yapacağınız sözleşmelerin hukuki boyutunu analiz ediyor ve sizin hukuki riskleriniz ve haklarınız hakkında bilgi sağlıyoruz.

 

Ticari Uyuşmazlık Çözümü:

 • Anlaşmazlık durumunda arabuluculuk yoluyla çözüm bulma ve uzlaşma sürecine rehberlik ediyoruz.

 • Mahkemede sizin çıkarlarınızı temsil eder ve dava sürecini yönetiriz. Anlaşmazlık durumunda hukuki savunma ve taleplerinizi sunarız.

 

Rekabet Hukuku:

 • Rekabet hukukuna uyum sağlama konusunda size danışmanlık yapar ve ticari faaliyetlerinizin rekabet mevzuatıyla uyumlu olmasını sağlarız.

 • Rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinizi analiz eder ve gerekli önlemleri alarak yasal sorumluluğunuzu azaltmaya çalışırız.

 

Gümrük ve Dış Ticaret:

 • Uluslararası ticaret işlemlerinizi düzenlemeniz ve gümrük mevzuatına uyum sağlamanız için size rehberlik ediyoruz.

 • Gümrük vergileri ve tarifeler konusunda sizin için danışmanlık sağlıyoruz.

 

Şirket Birleşme ve Devralmaları:

 • Birleşme ve devralma işlemlerinizin hukuki yönlerini yönetiyor ve gereken izinleri almanıza yardımcı oluyoruz.

 • Anlaşma müzakerelerinizi ve sözleşmelerin hazırlanmasını titizlikle yönetiyoruz.

 

İş Hukuku:

 • İşçi haklarına ilişkin iş sözleşmelerinizi hazırlıyor ve işçi ilişkileri, iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi konularda size rehberlik ediyoruz.

 • İşyerinizdeki çalışan ilişkilerini ve haklarını korumanız için danışmanlık sağlıyoruz.

 

Ticari İşlemlerin Denetimi:

 • Ticari işlemlerinizin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak için işlemlerinizi düzenli olarak denetliyor ve gerekli düzeltmeleri öneriyoruz.

 • Potansiyel hukuki risklerinizi değerlendiriyor ve bu riskleri en aza indirgeyecek önlemleri alıyoruz.

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuksal

Çözümler

Hukuki Danışmanlık

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var?

bottom of page