top of page

MİRAS HUKUKU

#adana #adanaavukat #avukat #adana boşanma #adana ceza #adanaavukat #adana #boşanma #miras #ceza #şirketler #şirket #ikamet #izni #uzun #dönem #kısa #dönem #ikamet #izni #turistik #ikamet #izni #öğrenci #ikamet #izni #aile #ikamet #izni #iş #amaçlı #ikamet #izni #gerekli #belgeler #finansal #sağlık #danışmanlık #avukatlık #adana #adana #adanaavukat #ikametgah #pasaport #adli #sicil #kaydı #ikamet #izni #iptali #tazminat #iş #işçi #alacağı #işçi alacağı #kıdem tazminatı #kıdem #limited #kooperatif #sağlık #adli sicil #adli #pasaport #uzun dönem #uzun #velayet #boşanma #nafaka #miras #evlat edinme #evlatedinme #aile hukuku #hukuk #mal paylaşımı #mal #paylaşım #suç #ceza #hukuk #adana #adana #adana avukat

Miras Hukuku

Miras hukuku, bir kişinin vefatından sonra mal varlığının nasıl dağıtılacağını düzenleyen hukuk dalıdır ve bu hukuk dalı, kişilerin ölümü halinde mal varlıklarının mirasçılara geçişi, mirasçıların payları ve diğer mirasla ilgili hukuki düzenlemeleri içermektedir. Amacı, bir kişinin mal varlığının adil ve yasal bir şekilde mirasçılara dağıtılmasını sağlamak ve mirasçılar arasında olası anlaşmazlıkları önlemektir.

 

Miras hukukunun temel unsurları şunlardır:

 • Mirasçıların Belirlenmesi: Miras hukuku, ölen kişinin mirasını alacak olan mirasçıların kimler olduğunu belirler. Bu durum ölünün hısımlarını, eşini ve çocuklarını içerir. Yasal mirasçıların dışında, ölen kişinin isteği doğrultusunda miras bırakmak için vasiyetname düzenlemek de mümkündür.

 • Mirasın Paylaşımı: Miras hukuku, ölen kişinin mal varlığının mirasçılar arasında nasıl paylaşılacağını belirlemekte olup yasal mirasçıların haklarına göre, mal varlığı dağıtılarak mirasçıların payları belirlenir.

 • Vasiyetname ve İntikal Vergisi: Miras hukuku, vasiyetname düzenlemek isteyen kişilerin nasıl bir vasiyetname hazırlayacağının sınırlarını belirler. Ayrıca, mirasçılara geçecek mal varlığının değerine göre intikal vergisi ödenmesini de düzenler.

 • Mirasın Reddi ve Kabulü: Miras hukuku, mirasçıların mirası kabul etme veya reddetme haklarına dair düzenlemeleri içerir.

 • Miras Hukuku Uyuşmazlıkları: Miras hukuku, mirasın dağıtımıyla ilgili çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için hukuki durumları içermektedir.

 • Kişiler vasiyetname düzenlerken kanun koyucu tarafından çizilen sınırlar içerişinde vasiyetname hazırlaması önemlidir. Kişiler, vasiyetname düzenleyerek ve hukuki danışmanlık alarak, kişiler miras hukukuna uygun bir şekilde mal varlıklarını miras bırakabilir ve mirasçılar arasında anlaşmazlıkları önleyebilirler.

 

 

Hukuk büromuz tarafından verilen hizmetler:

 • Vasiyetname ve Miras Planlaması: Vefat eden kişinin mal varlığının nasıl dağıtılacağını belirleyen vasiyetname, mirasın hedeflenen şekilde dağıtılmasını sağlar. Mirasçıların ve varislerin haklarını koruyarak, müvekkillerimizin isteklerine uygun bir miras planlaması yapmalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca, mirasın daha etkin bir şekilde aktarılması ve vergi tasarrufu için uygun yöntemler ve stratejiler sunmaktayız

 • Mirasçılık Belgesi ve Mirasın Paylaşımı: Vefat eden kişinin mirasçılarını tespit ediyor ve yasal miras paylaşımı, mirasın yasal hak sahiplerine uygun bir şekilde dağıtılmasını takip ediyoruz. Müvekkillerimizin mirasla ilgili süreçlerini düzenli ve sorunsuz bir şekilde yönetmelerini sağlamak için çaba gösteriyoruz.

 • Miras İptal ve İtiraz Davaları: Mirasla ilgili vasiyetnamelerin sahte olduğu iddiaları veya mirasçılık haklarının ihlali durumunda müvekkillerimizi yasal süreçlerde temsil ederek mirasın geçerliliğini veya mirasçılık haklarını belirlemek amacıyla açılan davaları takip etmekteyiz.

 • Vasiyetname Düzeltme ve Değiştirme: Mevcut vasiyetnamelerde değişiklik yapma ihtiyacı doğduğunda, müvekkillerimize vasiyetnamedeki düzenlemelerin nasıl değiştirilebileceği konusunda rehberlik ediyoruz. Mevcut vasiyetnamedeki düzenlemelerin yasal geçerliliğini ve amacını korumak için titizlikle çalışıyoruz.

 • Müvekkiller Arasında Miras Anlaşmazlıkları: Mirasın paylaşımı sırasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek için müvekkillerimizi temsil ediyoruz. Anlaşmazlıkların mahkeme dışında çözülmesi için müzakerelere katılıyor ve müvekkillerimizin haklarını korumak için hukuki süreçlerde onları temsil ediyoruz.

 • Mirasın Yönetimi ve İdaresi: Müvekkillerimizin, vasiyetnamede belirtildiği şekilde mirasın yönetimini üstlenmeleri durumunda, mirasın doğru bir şekilde yönetilmesini ve mirasın mahkeme süreçlerine girmeden uygun şekilde dağıtılmasını sağlıyoruz.

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuksal

Çözümler

Hukuki Danışmanlık

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var?

bottom of page