top of page

YABANCILAR HUKUKU

#adana #adanaavukat #avukat #adana boşanma #adana ceza #adanaavukat #adana #boşanma #miras #ceza #şirketler #şirket #ikamet #izni #uzun #dönem #kısa #dönem #ikamet #izni #turistik #ikamet #izni #öğrenci #ikamet #izni #aile #ikamet #izni #iş #amaçlı #ikamet #izni #gerekli #belgeler #finansal #sağlık #danışmanlık #avukatlık #adana #adana #adanaavukat #ikametgah #pasaport #adli #sicil #kaydı #ikamet #izni #iptali #tazminat #iş #işçi #alacağı #işçi alacağı #kıdem tazminatı #kıdem #limited #kooperatif #sağlık #adli sicil #adli #pasaport #uzun dönem #uzun #velayet #boşanma #nafaka #miras #evlat edinme #evlatedinme #aile hukuku #hukuk #mal paylaşımı #mal #paylaşım #suç #ceza #hukuk #adana #adana #adana avukat

#vize #oturum izni #çalışma izni #iltica #sığınma #vatandaşlık #adil muamele #uluslararası düzenleme #Vize ve Oturum İzni #yabancının #giriş #turistik, ticari #öğrenci vizesi #Oturum izni #ikamet etmesine izin veren belgedir. #Çalışma İzni #çalışma izni #Vatandaşlık Başvuruları #Vatandaşlık başvuruları, #İltica ve Sığınma #zulüm #savaş #İltica #sığınma #Sosyal Haklar ve Hizmetler #sağlık hizmetleri, #Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması #Uluslararası Anlaşmalar ve Normlar #İkamet İzni ve Uyum Politikaları. #Geri Gönderme ve Sınırdışı Etme #İnsan Hakları #Sınırların Kontrolü ve Göç Politikaları # Kapsamlı Hukuki Danışmanlık #Vize ve Oturum İzni Başvuruları #Çalışma İzni Danışmanlığı #Vatandaşlık Başvuruları #İltica ve Sığınma Başvuruları #Mahkeme Temsili ve İtirazlar #Uluslararası Anlaşmaların Kullanımı #İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Savunuculuğu

Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku, bir ülkede vatandaşı olmayan bireylerin hukuki durumlarını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, vize, oturum izni, çalışma izni gibi konuları düzenlerken, iltica, sığınma, vatandaşlık gibi daha geniş yabancı statüleri üzerinde de durur. Yabancılar hukuku, uluslararası sözleşmelere ve iç hukuka dayanarak, yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini belirler. Bu hukuk dalı, yabancıların adil muamele görmesini sağlamak, uluslararası düzenlemelere uygun şekilde işbirliği yapmak ve yabancıların yasal haklarını korumak amacıyla önemlidir.

 

 • Vize ve Oturum İzni: Vize, bir yabancının bir ülkeye giriş yapabilmesi için gereken belgedir ve turistik, ticari veya öğrenci vizesi gibi farklı türleri bulunmaktadır. Oturum izni ise bir yabancının uzun süreli olarak bir ülkede ikamet etmesine izin veren belgedir. Belirli şartlar ve sürelere tabii olan belgelerdir.

 • Çalışma İzni: Yabancılar, başka bir ülkede çalışmak istediklerinde çalışma izni almak zorundadır ve bu izin, yabancının yeteneklerı, sektör ihtiyaçları ve istihdam politikalarına göre verilir. Farklı sektörler ve meslek grupları için farklı çalışma izni türleri bulunabilir.

 • Vatandaşlık Başvuruları: Uzun süreli bir ülkede yaşayan yabancılar, o ülkenin vatandaşı olma hakkını elde edebilmektedir. Vatandaşlık başvuruları, genellikle belli bir ikamet süresinin ve diğer koşulların yerine getirilmesi sonucunda değerlendirilmektedir.

 • İltica ve Sığınma: Yabancılar ülkelerindeki zulüm, savaş veya diğer tehlikeler nedeniyle başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunabilmektedir. İltica ve sığınma başvuruları, yabancının güvenliğini sağlamak ve uluslararası insan hakları standartlarına uygun bir şekilde değerlendirmek amacıyla ele alınır.

 • Sosyal Haklar ve Hizmetler: Birçok ülke yabancıların da belirli sosyal haklara ve hizmetlere erışim hakkına sahip olmalarını sağlamaya çalışır. Bu, sağlık hizmetleri, eğitim, iş güvencesi gibi konuları içerebilir.

 • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması: Yabancılar hukuku, yabancı mahkeme kararlarının, örneğin boşanma veya velayet kararlarının, başka bir ülkede de tanınmasını ve uygulanmasını düzenler.

 • Uluslararası Anlaşmalar ve Normlar: Uluslararası sözleşmeler, ülkeler arasında yabancıların haklarını korumak, sığınma başvurularını düzenlemek ve yabancıların adıl ve insan haklarına uygun şekilde muamele görmelerini sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü, mültecilere koruma sağlamaktadır.

 • İkamet İzni ve Uyum Politikaları: Uyum politikaları, uzun süreli ikamet eden yabancıların topluma entegre olmalarını teşvik eden politikalardır. Dil kursları, kültürel etkinlikler gibi destekler bu kapsamda yer alabilir.

 • Geri Gönderme ve Sınırdışı Etme: Bazı durumlarda yabancılar yasa dışı olarak bir ülkede bulunuyorsa veya suç işlediyse geri gönderme veya sınırdışı etme süreçleri devreye girebilmektedir. Bu süreçlerin yasal ve insan haklarına uygun bir şekilde yapılması önem taşımaktadır.

 • İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü: Yabancılar hukuku, temelde insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalıdır. Yabancıların adil bir şekilde muamele görmesi, insan haklarının korunması ve hukuki prosedürlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi amaçlanır.

 • Sınırların Kontrolü ve Göç Politikaları: Ülkeler, yabancıların giriş ve çıkışını kontrol etmek amacıyla göç politikaları geliştirir. Bu politikalar, ekonomik, güvenlik ve sosyal faktörleri içerir.

Yabancılar hukuku, ulusal yasaların ve uluslararası normların bir bileşimi olarak, ülkelerdeki yabancıların haklarını, statülerini ve yükümlülüklerini düzenleyen karmaşık bir hukuk dalıdır. Ülkeler arasındaki farklılıklar ve uluslararası düzenlemeler, yabancıların hukuki durumlarını etkileyen önemli unsurlardır.

Avukatlık Ofisimizde Yabancılar Hukuku Hizmetleri

 • Kapsamlı Hukuki Danışmanlık: Avukatlık ofisimizde yabancı bireylerin Türkiye'de yasal durumları ve hakları hakkında kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Vize başvurularından oturum izni süreçlerine kadar, müvekkillerimizin yasal haklarını anlamalarını ve en iyi adımları atmalarını sağlanmaktadır.

 • Vize ve Oturum İzni Başvuruları: Hukuk büromuzda, yabancı bireylerin Türkiye'ye giriş ve uzun süreli ikamet etmek için vize ve oturum izni başvurularını profesyonelce yönetilmektedir. Gerekli belgelerin düzenlenmesi, başvuru formunun hazırlanması ve başvuru sürecinin takip edilmesi konularında müvekkillerimize yardımcı olunmaktadır.

 • Çalışma İzni Danışmanlığı: Hukuk Büromuzda, yabancı bireylerin Türkiye'de yasal olarak çalışma izni almasına yardımcı olunmaktadır. Çalışma izni başvurularının hazırlanması, işveren ile iletişim ve gerekli belgelerin toplanması süreçleri yönetilmektedir.

 • Vatandaşlık Başvuruları: Hukuk Büromuzda, yabancıların Türkiye vatandaşlığına geçiş süreci yönetilmektedir. Gerekli koşulların sağlanması, belgelerin düzenlenmesi ve başvuru sürecinin takibi konusunda müvekkillerimize rehberlik etmekteyiz .

 • İltica ve Sığınma Başvuruları: Avukatlık ofisimiz, yabancı bireylerin Türkiye'ye sığınma taleplerini hukuki açıdan ele alır. Başvuru sürecinin yönetilmesi, belgelerin hazırlanması ve savunmanın sağlanması.

 • Mahkeme Temsili ve İtirazlar: Avukatlık ofisimizce, yabancı bireylerin haklarını korumak amacıyla mahkemelerde temsil hizmeti sunulmaktadır. Vize veya oturum izni başvurularının reddi durumunda, itiraz süreçlerini yürütülmektedir.

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuksal

Çözümler

Hukuki Danışmanlık

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var?

bottom of page