top of page
Ara

Türk Vatandaşlığı Kazanma ve Türk Vatandaşlığı Kazanılması Süreci


Türk vatandaşlığı kazanma süreci, bireyler için önemli bir hukuki ve bürokratik adımdır. Vatandaşlık, bireylere bir ülkede tam hukuki haklar ve yükümlülükler sağlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına uygun bir süreçtir ve birkaç farklı yolla gerçekleşebilir. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu çerçevesinde bir bireyin Türk vatandaşı olabilmesi için gereken hukuki şartları ve düzenlemeleri tanımlayan bir kanundur.

Türk Vatandaşlığının Nasıl Kazanılır? Türk Vatandaşlığının Kazanılması Nasıl Gerçekleşir? Türk vatandaşlığı

Kanunun Temel İlkeleri ve Düzenlemeleri

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Türk vatandaşlığının kazanılmasını düzenleyen kanundur. Vatandaşlığın kazanılması birkaç temel yolla mümkündür. Bunlardan bazıları kanunen kazanma, evlat edinme, evlenme yoluyla kazanma, seçme hakkı ile kazanma ve yetkilendirilen merciinin kararıyla kazanmadır.

Kanunen Kazanma 5901 sayılı Kanun’un başlangıç maddeleri, doğumla vatandaşlık kazanmanın çeşitli yollarını detaylı bir şekilde açıklar. Bu süreçler, genellikle doğum yerine veya soya dayalı olarak iki ana kategoriye ayrılır: jus soli (toprak ilkesi) ve jus sanguinis (kan ilkesi).


  • Jus Soli (Toprak İlkesi)

Jus Soli prensibi, bir bireyin doğduğu ülkenin vatandaşlığını kazanmasına olanak tanır. Türk hukukunda, bu ilke sınırlı bir şekilde uygulanır. Örneğin, Türkiye'de doğan ve başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanma hakkı olmayan bireyler, bu ilkeye dayanarak Türk vatandaşlığına başvurabilirler.


  • Jus Sanguinis (Kan İlkesi)

Jus Sanguinis prensibi, bir bireyin anne veya babasının Türk vatandaşı olması durumunda Türk vatandaşlığını kazanmasını sağlar. Bu ilke, Türk vatandaşlığının aile yoluyla nesilden nesile aktarılmasını temsil eder.

Doğumla Vatandaşlığın Özel Durumları

Kanun, doğumla vatandaşlık kazanmanın özel durumlarını da düzenler, bunlar şunları içerir:


  • Evlat Edinme

5901 Sayılı Kanun'un 5. Maddesi ve Kanun'un 9. Maddesinde ‘Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.’ denilmektedir. Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen yabancı bir çocuk, evlat edinildiği tarihte Türk vatandaşı olur.


  • Buluntu Çocuklar

Türkiye'de bulunup da ana veya babası meçhul olan çocuklar, Türk vatandaşı sayılır.

Seçme Hakkı İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması

TVK'nın 25. maddesine göre Türk vatandaşlığından ayrılanların, eşlerinin rızasıyla Türk vatandaşlığından çıkanların reşit olmayan çocukları, büyüdüklerinde Türk vatandaşlığını seçme hakkına sahiptir. Türk Vatandaşlık Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen bu duruma göre, reşit olmayan kişi, ayrılan ebeveynin talebi ve diğer ebeveynin rızası olması durumunda vatandaşlığı kaybeder. Rıza verilmediği takdirde kararı hâkim verecektir.

Anne ve babanın, her ikisinin de Türk vatandaşlığından çıkması durumunda çocuk da Türk vatandaşlığından çıkar. Bu çocuklar reşit olma yaşına ulaştıktan sonra üç yıl içinde seçme hakkını kullanmaları halinde Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Seçme hakkı yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması, bu hakkın kullanılmasına ilişkin şartların belirlenmesine karar verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Evlenme Yoluyla Kazanma

Türk vatandaşlığını evlenme yoluyla kazanma, Türk vatandaşıyla evlenen yabancı uyruklu bir bireyin, belirli şartları yerine getirerek Türk vatandaşlığını kazanabilmesini tanımlar.


  • Vatandaşlık Kazanımında Evlenmenin Rolü

Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, bazı şartları sağlaması halinde Türk vatandaşlığını kazanabilir. Bu süreçte, evliliğin gerçekliği, sürekliliği ve evliliğin sürdüğü süre gibi faktörler dikkate alınır.


  • Başvuru Süreci

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı eş, evliliğin üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra, Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunabilir. Bu süreç, başvuranın evliliği sırasında sergilediği davranışlara, yasal yükümlülüklere uyumuna ve Türk toplumuna entegrasyon düzeyine bağlı olarak değerlendirilir.


  • Karakter ve Uyum Kriterleri

Vatandaşlığa kabul edilecek yabancılar için belirli şartlar öngörür. Bu şartlar, başvuranın kötü niyetli olmadığını, kamu düzenine ve güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturmadığını gösterir. Ayrıca, başvuranın, Türkiye'de bir yaşam sürdürebileceğini, Türk toplumuna ve değerlerine saygı gösterdiğini gösteren belirtiler de aranır.


  • Evliliğin Sonlanması ve Vatandaşlığın Korunması

Evliliğin sona ermesi durumunda Türk vatandaşlığının nasıl korunacağını düzenler. Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan bir birey, evliliği sona erse bile, bazı şartlar altında Türk vatandaşlığını koruyabilir.

Kanun, Türk vatandaşlığına kabul edilecek yabancılar için belirli şartlar öngörür. Bu şartlar, başvuranın kötü niyetli olmadığını, kamu düzenine ve güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturmadığını gösterir. Vatandaşlığın korunması süreci, idari ve hukuki işlemleri içerir. Başvurudan itibaren, ilgili merciler başvuruyu değerlendirir ve vatandaşlığın korunup korunamayacağına karar verir. Ayrıca, başvuranın, Türkiye'de bir yaşam sürdürebileceğini, Türk toplumuna ve değerlerine saygı gösterdiğini gösteren belirtiler de aranır.Türk Vatandaşlığının Nasıl Kazanılır? Türk Vatandaşlığının Kazanılması Nasıl Gerçekleşir? Türk Vatandaşlığı Kazanılma Halleri Nelerdir?

Yetkilendirilen Mercii Kararıyla Kazanma

Bu yöntem, yetkili makamların, belirli şartları yerine getiren yabancı uyruklu bireylere Türk vatandaşlığı vermesini tanımlar.


  • Genel İlkeler

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Türk vatandaşlığını kazanma yollarını detaylı bir şekilde düzenler. TVK m.10’da ‘Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. Bu Kanun uyarınca sonradan Türk vatandaşlığının kazanılmasında uygulanacak temel ilke ve esaslar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir.’ denilmektedir.

Bu kanunun usul ve esasları TVK m.19’da belirlenmiş olup, başvuru için gerekli şartları taşıyan yabancıların adına vatandaşlık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere Bakanlığa gönderilmektedir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda durumu uygun bulunan yabancı şahıslar, Bakanlık tarafından verilen karar ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler, uygun görülmeyen yabancıların talepleri ise Bakanlıkça reddedilmektedir. TVK m.12 uyarınca Türk vatandaşlığını kazanma işlemleri Bakanlıkça yürütülmekte ve Bakanlar Kurulu karar vermektedir.


  • Yetkilendirilen Mercii'nin Rolü ve Yetkileri

Yetkilendirilen mercii, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bireylerin başvurularını değerlendirir ve karara bağlar. Bu süreç, belirli kriterler ve değerlendirmeler ışığında gerçekleştirilir.

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Türk vatandaşlığının kazanılması sürecini detaylı bir şekilde düzenler. Bu süreç, belirli şartları karşılayan ve gerekli belgeleri sunabilen yabancıların, Türk vatandaşlığına başvurabilmelerini mümkün kılar. Başvuru süreci, belirli adımları ve prosedürleri içerir, ve bu, Türkiye'de vatandaşlık statüsünün önemli bir hukuki ve bürokratik süreç olduğunu gösterir. Kanun, başvurucuların Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına uyum sağlayabileceklerini ve Türkiye'ye olumlu katkılar sağlayabileceklerini garanti altına almayı amaçlamaktadır.


Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Detaylı bilgi için iletişim formundan tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page