top of page
ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık | adana avukat

ADANA

ESKİYÖRÜK & DİNÇER
Hukuk ve Danışmanlık

Yerli ve yabancı müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetini özverili bir şekilde sağlayarak müvekkil ve danışanlarının hukuki uyuşmazlıklarına genç ve dinamik yapısıyla, çözüm odaklı yaklaşan bir hukuk bürosudur.

Ticaret Hukuku Adana Ticaret Avukatı

Ticaret hukuku, ticari faaliyetlerle ilgili yasal düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Bu hukuk alanı, şirketlerin, işletmelerin, tüccarların ve diğer ticari kuruluşların faaliyetlerini düzenler. Ticaret hukuku, ticari sözleşmelerin geçerliliği, tüketici koruması, ticari işlemlerin yürütülmesi, ticaret sicili kayıtları, ticari marka ve patentlerin korunması gibi konuları..

tazminat Hukuku Adana tazminat Avukatı

Tazminat hukuku, bir kişinin, kurumun veya devletin başka bir kişiye veya kuruma karşı hukuka aykırı bir eylem sonucunda uğradığı zararın tazminiyle ilgilenmektedir. Tazminat davaları, zarar gören tarafın maruz kaldığı maddi ve manevi zararların tespiti ve bu zararların mahkeme tarafından uygun görülen miktarlarda karşı...

iş Hukuku Adana iş Avukatı

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır ve bu hukuk dalı, işçilerin çalışma koşulları, iş sözleşmeleri, ücret ve sosyal hakları, iş güvenliği, işçi grevleri gibi konuları kapsamakta olup bu hukuk dalının amacı, işçilerin haklarını korumak ve işverenlerin yasal sorumluluklarını belirlemektir.

#adana #adanaavukat #avukat #adana boşanma #adana ceza #adanaavukat #adana #boşanma #miras #ceza #şirketler #şirket #ikamet #izni #uzun #dönem #kısa #dönem #ikamet #izni #turistik #ikamet #izni #öğrenci #ikamet #izni #aile #ikamet #izni #iş #amaçlı #ikamet #izni #gerekli #belgeler #finansal #sağlık #danışmanlık #avukatlık #adana #adana #adanaavukat #ikametgah #pasaport #adli #sicil #kaydı #ikamet #izni #iptali #tazminat #iş #işçi #alacağı #işçi alacağı #kıdem tazminatı #kıdem #limited #kooperatif #sağlık #adli sicil #adli #pasaport #uzun dönem #uzun #velayet #boşanma #nafaka #miras #evlat edinme #evlatedinme #aile hukuku #hukuk #mal paylaşımı #mal #paylaşım #suç #ceza #hukuk #adana #adana #adana avukat

ceza Hukuku Adana ceza Avukatı

Ceza hukuku, suç işlenmesini önlemeyi ve toplumun güvenliğini sağlamayı hedeflemekte olup, suçların belirlenmesi ve cezalandırılması süreçleri yasalara ve adil yargılanma ilkesine uygun olarak yürütülür.Bu hukuk dalı, toplum düzenini ve hukukun üstünlüğünü korumak amacıyla büyük ehemmiyet taşımaktadır.

miras Hukuku Adana miras Avukatı

Miras hukuku, bir kişinin vefatından sonra mal varlığının nasıl dağıtılacağını düzenleyen hukuk dalıdır ve bu hukuk dalı, kişilerin ölümü halinde mal varlıklarının mirasçılara geçişi, mirasçıların payları ve diğer mirasla ilgili hukuki düzenlemeleri içermektedir. Amacı, bir kişinin mal varlığının adil ve yasal bir şekilde mirasçılara...

şirketler Hukuku Adana şirketler Avukatı

Şirketler hukuku, şirketlerin kuruluşundan yönetimine, operasyonlarından sorumluluklarına kadar bir dizi hukuki konuyu içeren bir hukuk dalıdır. Bu alanda, şirketlerin işleyişine ve ilişkilerine yönelik çeşitli düzenlemeler ve yasalar bulunmaktadır.

icra Hukuku Adana icra Avukatı

İcra Hukuku, alacaklıların, borçluların borçlarını ödememesi veya yerine getirmemesi durumunda alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları hukuki bir süreç olup bu kapsamda borçlu ile alacaklı arasındaki alacağın zorla tahsil edilmesini düzenlemektedir.

yabancılar Hukuku Adana yabancılar Avukatı

Yabancılar hukuku, bir ülkede vatandaşı olmayan bireylerin hukuki durumlarını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, vize, oturum izni, çalışma izni gibi konuları düzenlerken, iltica, sığınma, vatandaşlık gibi daha geniş yabancı statüleri üzerinde de durur.

gayrimenkul Hukuku Adana gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Hukuku, taşınmaz malların (gayrimenkuller) sahipliği, kullanımı, devri ve miras gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı arazi, bina, daire, ev, arsa gibi taşınmazların alım satımı, kiralama ve ipotek gibi işlemleriyle ilgilenir.

aile Hukuku Adana aile Avukatı

Aile hukuku aile içi ilişkilerin düzenlenmesi, aile üyelerinin hakları ve sorumlulukları ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Evlilik, boşanma, velayet, mal paylaşımı, miras, evlat edinme gibi ailevi konuları içermektedir.

sağlık Hukuku Adana sağlık Avukatı

Sağlık Hukuku, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi, sunulması, denetlenmesi ve sağlıkla ilgili diğer konuları içeren hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, hasta haklarını koruyarak sağlık hizmeti sunucularının sorumluluklarını belirlemeyi ve sağlık sektöründeki tüm paydaşların yasal gereklliklere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamayı amaçlamaktadır

borçlar Hukuku Adana borçlar Avukatı

Sözleşme, taraflar arasında belirli yükümlülüklerin oluşturulduğu ve bu yükümlülüklerin yasal olarak uygulanabilir olduğu anlaşmalar olup, tarafların iradesine dayalı olarak oluşurlar. Bir sözleşme yapılırken tarafların anlaşmaya varmaları, anlaşmanın konusu, karşılıklı yükümlülükler ve karşılıklı kabul gibi unsurlar önemlidir.

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuksal

Çözümler

Hukuki Danışmanlık

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var?

bottom of page