top of page
Ara

Boşanma Davası Süreci


Evlilik, sadece iki insan arasındaki duygusal ve sosyal bir birliktelikten öte, çeşitli hukuki sonuçları ve yükümlülükleri de beraberinde getiren resmi bir kurumdur. Bu kurum, Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasalarla düzenlenmiş olup, evlilikle ilişkili haklar, yükümlülükler ve prosedürler bu kanunlar çerçevesinde belirlenir. Evlilik, eşler arasında mal rejimi, nafaka, velayet ve miras gibi birçok hukuki meseleyi de içerir.


Boşanma ise, evlilik sözleşmesinin yasal olarak sona erdirilmesi sürecidir ve bu süreç, evliliğin getirdiği hukuki sonuçları da değiştirir veya sonlandırır. Boşanma, yalnızca kişisel ve duygusal bir karar olmanın ötesinde, eşlerin mali durumları, çocukların velayeti ve gelecekteki yaşamları üzerinde derin etkiler yaratabilir. Bu nedenle, boşanma davası süreci hukuki yönü, bireylerin haklarının korunması ve adil bir çözüme ulaşılması açısından büyük önem taşır. Türk Medeni Kanunu, boşanma davası süreci düzenleyerek eşlerin haklarını korumayı ve bu sürecin adil bir şekilde yürütülmesini amaçlar. Bu kanun, boşanma davası açılması, işleyişi ve sonrasındaki süreçleri kapsamlı bir şekilde ele alır, böylece boşanma davası sürecinin her iki taraf için de hakkaniyetli ve adil olmasını sağlar. ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz.


Türk Medeni Kanunu, Türkiye'de evlilik ve boşanma davası süreçlerini düzenleyen temel yasal çerçevedir. Boşanmayla ilgili ana hükümler özellikle Kanunun 161. maddesinden başlayarak belirli maddelerde yer alır. İşte bu konuyla ilgili bazı temel bilgiler:


 1. Boşanma Sebepleri: Türk Medeni Kanunu, özel ve genel boşanma sebeplerini tanımlar.

 2. Genel Boşanma Sebebi (Madde 166): Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, yani taraflar arasında evliliği sürdürebilme imkanının kalmaması durumudur. Bu sebep, evliliğin devamının çekilmez hale gelmesi anlamına gelir ve daha geniş bir yorum alanına sahiptir.

 3. Dava Açma Süreci: Boşanma davası süreci, evliliğin taraflarından biri tarafından açılabilir. Dava, tarafların ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi'nde açılır.

 4. Dava Dilekçesi: Boşanma davası süreci, mahkemeye sunulan bir dilekçe ile başlar. Bu dilekçede, boşanma talebinin sebepleri ve varsa tazminat, nafaka talepleri gibi ek talepler açıkça belirtilmelidir.

 5. Yargılama Süreci: Mahkeme, dava dilekçesini inceledikten sonra, taraflara tebligat yapar ve duruşma tarihlerini belirler. Duruşmalarda tarafların ve tanıkların ifadeleri alınır, deliller değerlendirilir.

 6. Karar ve Kesinleşme: Mahkeme, toplanan deliller ve ifadeler ışığında kararını verir. Bu karar, taraflara tebliğ edilir ve belirli bir süre içinde temyiz edilebilir. Temyiz süresi geçtikten sonra karar kesinleşir.

 7. Çocuklar ve Mal Paylaşımı: Boşanma durumunda, çocukların velayeti, nafaka ve mal paylaşımı gibi konular da mahkeme tarafından ele alınır. Bu konularda alınan kararlar, çocukların menfaatleri gözetilerek ve mal rejimine uygun şekilde yapılır.

Türk Medeni Kanunu'nun boşanma ile ilgili hükümleri, evlilik birliğinin sonlandırılması sürecini adaletli ve düzenli bir şekilde yönetmek için tasarlanmıştır. Bu süreç, her iki tarafın da haklarının korunmasını amaçlar ve evlilik birliğinin sona erdirilmesiyle ilgili hukuki prosedürleri belirler.

 

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde boşanma davası sürecinin nasıl işlediğini anlamak ve bu süreçte atılması gereken adımları detaylı bir şekilde açıklamaktır. Boşanma, yalnızca bireysel bir karar olmaktan öte, çeşitli hukuki prosedürleri ve adımları içeren karmaşık bir süreçtir. Bu yazı, boşanma davası açmayı düşünen veya bu sürecin nasıl işlediğini merak eden kişilere, dava açma nedenleri, gerekli belgeler, mahkeme süreci, karar ve sonrasında izlenecek yollar gibi konularda rehberlik etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, boşanma davası sürecinin hukuki boyutlarına dair temel bilgileri sunarak, okuyucuların haklarını daha iyi anlamalarına ve bu süreci daha bilinçli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

 

Türk Medeni Kanunu, boşanma nedenlerini özel ve genel olmak üzere iki ana kategoride ele alır. İşte bu nedenlerin bir listesi:


Boşanma Davası Özel Boşanma Nedenleri (Madde 161-165)

1.     Zina (Madde 161): Eşlerden birinin evlilik dışı ilişkiye yaşaması durumunda diğer eş, bu sebeple boşanma davası açabilir.

 

2.     Hayata Kast ve Pek Fena Muamele (Madde 162): Eşlerden birinin diğerinin hayatına kastetmesi, ona karşı ağır ve dayanılmaz kötü muamelede bulunması boşanma sebebidir.


3.     Suç ve Haysiyetsiz Hayat Sürme (Madde 163): Eşlerden birinin onur kırıcı bir suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi, diğer eşi boşanma davası açmaya yetkilendirir.

 

4.     Terk (Madde 164): Eşlerden birinin, diğerini terk edip, en az altı ay süreyle birlikte yaşamayı reddetmesi ve bu durumun devam etmesi halinde, terk edilen eş boşanma davası açabilir

 

5.     Akıl Hastalığı (Madde 165): Eşlerden birinin, evlilik sırasında ya da sonrasında akıl hastalığına yakalanması ve bu durumun tedavi edilemez olması boşanma sebebi sayılır.


Boşanma Davası Genel Boşanma Sebebi (Madde 166)

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması: Eşlerden birinin, evlilik birliğinin temelden sarsıldığını, yani evliliğin devamının kendisi için çekilmez olduğunu mahkemeye ispatlaması durumunda, bu genel boşanma sebebi kabul edilir. Bu durum, tarafların evlilik ilişkisini sürdürebilme imkanlarının kalmadığını gösterir.


Bu maddeler, Türk Medeni Kanunu'nun boşanma ile ilgili ana hükümleridir ve her bir boşanma sebebi, kanunun belirlediği ölçütler çerçevesinde değerlendirilir. Boşanma sürecinde, bu nedenlerin varlığının kanıtlanması ve mahkeme tarafından kabul edilmesi gerekir.

 

Her bir boşanma nedeni için kısa açıklamalar ve örnekler aşağıdaki gibidir:


1.     Zina (Madde 161):

 Açıklama: Eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişkiye girmesi. Bu durum, evlilik birliğine ciddi şekilde ihanet olarak kabul edilir.

 Örnek: Bir eşin, uzun süreli ve devam eden bir ilişki içinde olduğunun diğer eş tarafından keşfedilmesi ve bu durumun delillerle desteklenmesi.


2.     Hayata Kast ve Pek Fena Muamele (Madde 162):

 Açıklama: Eşlerden birinin diğerinin hayatını tehlikeye atması veya ona karşı ağır, dayanılmaz kötü muamelede bulunması.

 Örnek: Bir eşin diğerine yönelik şiddet uygulaması, sürekli hakaret etmesi veya tehditkar davranışlarda bulunması.


3.     Suç ve Haysiyetsiz Hayat Sürme (Madde 163):

Açıklama: Bir eşin ağır bir suç işlemesi veya toplum normlarına aykırı, haysiyetsiz bir yaşam sürmesi.

 Örnek: Bir eşin dolandırıcılık veya uyuşturucu ticareti gibi ciddi bir suç işlemesi ya da sürekli olarak ahlaka aykırı davranışlarda bulunması.


4.     Terk (Madde 164):

 Açıklama: Bir eşin diğerini terk etmesi ve en az altı ay boyunca birlikte yaşamayı reddetmesi.

 Örnek: Bir eşin evi terk etmesi ve altı aydan fazla süreyle hiçbir iletişim kurmadan ayrı yaşaması.


5.     Akıl Hastalığı (Madde 165):

 Açıklama: Bir eşin evlilik sırasında ya da sonrasında ciddi bir akıl hastalığına yakalanması ve bu durumun tedavi edilemez olması.

 Örnek: Evlilikten sonra bir eşin şizofreni gibi ciddi ve sürekli bir akıl hastalığına yakalanması ve bu durumun uzman hekim raporlarıyla kanıtlanması.


6.     Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması (Madde 166):

 Açıklama: Eşlerden birinin, evlilik birliğinin sürdürülemeyecek derecede bozulduğunu kanıtlaması.

 Örnek: Uzun süreli anlaşmazlıklar, sürekli kavga ve iletişimsizlik gibi durumlar nedeniyle evliliğin devamının çekilmez hale gelmesi ve tarafların bir arada yaşayamaması.


Bu örnekler, Türk Medeni Kanunu'ndaki boşanma sebeplerinin pratikte nasıl uygulandığını göstermektedir. Her boşanma davası, kendine özgü koşulları ve detayları ile değerlendirilir. Bu nedenle, boşanma sürecinde kanıtların ve durumun mahkeme tarafından titizlikle incelenmesi gerekmektedir.

 

Boşanma davası açma sürecinde hangi Aile Mahkemesine başvurulacağını ve sürecin nasıl işlediğini aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz:


Hangi Aile Mahkemesine Başvurulmalı?


 1. İkametgâh Esası: Türk Medeni Kanunu'na göre, boşanma davası genellikle eşlerden birinin veya her ikisinin de resmi ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesinde açılır. Bu, davacının veya davalının yaşadığı yer olabilir.

 2. Ortak İkametgâh: Eğer eşlerin ortak bir ikametgâhı varsa ve her ikisi de bu adreste yaşıyorsa, bu adrese en yakın Aile Mahkemesi yetkilidir.

 3. Birden Fazla Mahkeme Seçeneği: Eşler farklı yerlerde yaşıyorsa, davacı kendi ikametgâhına en yakın Aile Mahkemesini veya davalının ikametgâhına en yakın olanı seçebilir.

Sürecin İşleyişi

 1. Dava Dilekçesinin Sunulması: Süreç, dava dilekçesinin ilgili Aile Mahkemesine sunulmasıyla başlar. Dilekçede, boşanma nedenleri, talepler ve gereken tüm detaylar net bir şekilde belirtilmelidir.

 2. Davanın Kabulü ve İşleme Alınması: Mahkeme, dilekçeyi inceledikten sonra, davanın kabul edilip edilmediğine karar verir. Kabul edilirse dava işleme alınır ve bir dava numarası verilir.

 3. Tebliğ ve Cevap Süreci: Dava açıldıktan sonra, dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilir. Davalı, tebliğ tarihinden itibaren belirli bir süre içinde (genellikle 2-3 hafta) cevap dilekçesi ile karşı dava açabilir veya mevcut dava hakkında savunmasını yapabilir.

 4. Duruşma Tarihlerinin Belirlenmesi: Mahkeme, duruşma tarihlerini belirler. Duruşmalar sırasında her iki tarafın beyanları, delilleri ve tanıkları dinlenir.

 5. Delillerin Toplanması ve İncelemesi: Taraflar, iddialarını desteklemek için gerekli belge ve delilleri mahkemeye sunar. Mahkeme, bu delilleri ve ifadeleri değerlendirir.

 6. Karar Aşaması: Tüm deliller ve ifadeler değerlendirildikten sonra, mahkeme bir karar verir. Bu karar, boşanma, nafaka, mal paylaşımı, velayet gibi konuları kapsayabilir.

 7. Kararın Kesinleşmesi: Verilen karar, belirli bir süre içinde temyiz edilebilir. Temyiz süresi geçtikten veya temyiz başvurusu sonuçlandıktan sonra karar kesinleşir.

Bu süreç, boşanma davalarının genel işleyişini yansıtmaktadır ve her dava, kendi özel koşullarına göre farklılık gösterebilir. Boşanma süreci, karmaşık hukuki prosedürleri içerdiğinden, bir avukatın rehberliği bu süreçte büyük önem taşır.

  

Boşanma davalarında sık karşılaşılan zorluklar bulunmaktadır. Konu ile alakalı bazı durumlar aşağıdaki gibidir:


1. Duygusal Zorluklar


 • Boşanma süreci, genellikle yoğun duygusal stres ve çatışmalarla doludur. Taraflar arasındaki gerginlikler, sürecin sağlıklı ilerlemesini engelleyebilir.

 • Psikolojik destek almak, bu zorlu süreci daha sağlıklı yönetmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, çocukların varlığı durumunda, onların da duygusal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

2. İletişim Problemleri


 • Eşler arasındaki iletişim kopuklukları ve yanlış anlaşılmalar, sürecin uzamasına ve gereksiz yere karmaşıklaşmasına neden olabilir.

 • Eşlerin avukatları aracılığıyla veya bir arabulucu eşliğinde sağlıklı iletişim kurmaları önemlidir. Net ve açık iletişim, yanlış anlaşılmaları azaltabilir.

3. Mali Konular


 • Mal paylaşımı, nafaka ve diğer mali konular, boşanma sürecinde en tartışmalı noktalardan biridir.

 • Tarafların finansal danışmanlık alması ve adil bir mal paylaşımı planı üzerinde çalışmaları önerilir. Gerekirse, bu konuların mahkeme dışında çözülmesi için arabuluculuk hizmetlerinden yararlanılabilir.

4. Çocukların Velayeti


 • Çocukların velayeti, duygusal olarak yüksek gerilime neden olan bir konudur ve tarafların anlaşmazlığa düşmesi yaygındır.

 • Çocukların en iyi çıkarlarını gözetmek önemlidir. Uzman bir aile danışmanının rehberliğinde, çocukların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını dikkate alan bir velayet düzenlemesi yapılmalıdır.

5. Sürecin Uzaması


 • Boşanma davaları, çeşitli sebeplerden dolayı uzayabilir. Bu durum, hem mali hem de duygusal açıdan tarafları zorlayabilir.

 • Sürecin hızlandırılması için, tarafların gereksiz itirazlardan kaçınmaları ve mümkünse uzlaşma yoluna gitmeleri önerilir. Etkin ve deneyimli bir avukat, sürecin daha verimli ilerlemesine yardımcı olabilir.

6. Yasal Prosedürlerin Karmaşıklığı


 • Boşanma süreci, karmaşık hukuki prosedürleri içerebilir ve bu durum, hukuk bilgisi olmayan bireyler için zorlayıcı olabilir.

 • Deneyimli bir aile hukuku avukatıyla çalışmak, bu karmaşık sürecin doğru yönetilmesini sağlar. Avukatlar, hukuki süreçleri açıklar ve müvekkillerinin haklarını korur.

Boşanma süreci, her çift için farklılık gösterir ve bu zorlukların her biri, davaya özgü duruma göre ele alınmalıdır. Uzman yardımı ve sağlıklı iletişim, bu sürecin daha sağlıklı ve adil bir şekilde sonuçlanmasına katkıda bulunabilir.


1.     Yasal Hakların Korunması: Boşanma süreci, sadece iki bireyin ilişkisinin sonlanması değil, aynı zamanda mali, yasal ve çocukların velayeti gibi önemli konuları içerir. Bu nedenle, her iki tarafın da yasal haklarının adil ve dengeli bir şekilde korunması hayati önem taşır. Yasal hakların doğru bir şekilde korunması, boşanmanın her iki taraf için de adil sonuçlar doğurmasını sağlar.


2.     Adil ve Dürüst Bir Süreç: Boşanma, her iki taraf için de adil olmalıdır. Bu, mal paylaşımından çocukların velayetine, nafakadan kişisel hak ve özgürlüklere kadar her alanda dengeli bir yaklaşım gerektirir. Yasal süreç, tarafların haklarını koruyarak ve boşanma sebeplerini adil bir şekilde değerlendirerek bu dengenin sağlanmasına yardımcı olur.


3.     Çocukların Menfaatleri: Çocukların varlığı durumunda, onların en iyi menfaatlerinin gözetilmesi önceliklidir. Velayet, eğitim, sağlık ve nafaka gibi konularda alınacak kararlar, çocukların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını dikkate alarak yapılmalıdır.


4.     Mali Güvenlik ve Gelecek Planlaması: Boşanma, tarafların mali durumunu ve gelecek planlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Dolayısıyla, mali hakların korunması ve adil bir mal paylaşımı, her iki tarafın da gelecekteki finansal güvenliği açısından kritik öneme sahiptir.


5.     Hukuki Süreçte Profesyonel Yardım: Boşanma sürecinin karmaşıklığı ve hukuki detaylar göz önünde bulundurularak, profesyonel hukuki yardım almak büyük önem taşır. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak ve süreci onlar adına en uygun şekilde yönetmek için gereklidir.


6.     Uzun Vadeli Sonuçlar: Boşanmanın sonuçları uzun vadeli etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, sürecin her adımının dikkatli bir şekilde ele alınması ve gelecekteki potansiyel sonuçların göz önünde bulundurulması önemlidir.


Boşanma sürecinde yasal hakların korunması, tarafların adaletli bir şekilde temsil edilmesini ve boşanmanın her iki taraf için de adil sonuçlar doğurmasını sağlar. Bu süreçte alınan kararlar, tarafların hayatlarını uzun yıllar boyunca etkileyebilir, bu nedenle her adımın hukuki açıdan doğru ve dikkatli bir şekilde atılması büyük önem taşır.

 

Anlaşmalı Boşanma: Türk Medeni Kanunu'na Göre Süreç ve Şartlar

Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu'nda özel olarak ele alınan ve eşler arasında karşılıklı anlaşma ile gerçekleşen bir boşanma türüdür. Bu yazıda, anlaşmalı boşanmanın hukuki şartları, süreci ve uygulanması ile ilgili detaylı bilgiler sunulmaktadır.


Anlaşmalı Boşanmanın Şartları


Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için Türk Medeni Kanunu'nda belirtilen bazı temel şartlar vardır:


1.     Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmüş Olması: Eşler, evliliklerinin en az bir yıl sürmüş olması durumunda anlaşmalı boşanma talebinde bulunabilirler.

2.     Karşılıklı Anlaşma: Anlaşmalı boşanma, her iki tarafın da boşanmayı istemesi ve bu konuda anlaşmaya varmaları üzerine kuruludur.

3.     Boşanma Protokolü: Eşler, boşanmanın mali sonuçları, nafaka, mal paylaşımı ve varsa çocukların velayeti gibi konularda bir protokol hazırlamalıdır. Bu protokol, mahkeme tarafından incelenir ve uygun bulunursa kabul edilir.


Anlaşmalı Boşanma Süreci

Anlaşmalı boşanma süreci aşağıdaki adımları içerir:

1.     Dava Dilekçesinin Hazırlanması ve Sunulması: Eşler, ortak bir boşanma dilekçesi hazırlar ve bu dilekçeyi aile mahkemesine sunar.

2.     Mahkeme İncelemesi ve Duruşma: Mahkeme, dilekçeyi ve boşanma protokolünü inceler. Daha sonra, bir duruşma tarihi belirleyerek eşleri dinler.

3.     Mahkemenin Kararı: Mahkeme, protokolü ve eşlerin ifadelerini değerlendirdikten sonra boşanma kararını verir. Eğer protokol uygun bulunursa, mahkeme anlaşmalı boşanmayı onaylar.


Anlaşmalı boşanma, eşlerin ortak kararıyla ve uyum içinde gerçekleşen bir süreçtir. Bu yöntem, genellikle daha az çekişmeli ve daha hızlı bir boşanma süreci sunar. Ancak, sürecin hukuki geçerliliği ve tarafların haklarının korunması için, Türk Medeni Kanunu'nda belirtilen şartların titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma sürecinde profesyonel hukuki yardım almak, sürecin doğru ve adil bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Bu bilgiler, anlaşmalı boşanma sürecini anlamak ve Türk Medeni Kanunu çerçevesinde nasıl ilerleneceğini bilmek için temel bir rehber niteliğindedir.Boşanma Davası Süreci

 Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.


Comments


bottom of page