top of page
Ara

Adana Tazminat Avukatı

ESKİYÖRÜK&DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık


Tazminat Avukatının Görevi - Adana Tazminat Avukatı


Tazminat avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak ve onlara hukuki destek sağlamak üzere çeşitli görevler üstlenir. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz. İşte tazminat avukatının başlıca görevleri:


 1. Dava Açma: Kazalar, iş yerinde yaralanmalar, tıbbi ihmal, ürün sorumluluğu ve diğer zarar verici olaylar sonucunda zarar gören kişiler adına tazminat davaları açmak.

 2. Danışmanlık: Müvekkillere hukuki hakları, dava süreçleri ve olası tazminatlar hakkında bilgi vermek.

 3. Kanıt Toplama: Davanın başarılı olması için gerekli olan kanıtları toplamak. Bu, kaza raporlarını, tıbbi kayıtları, şahit ifadelerini ve diğer belgeleri içerebilir.

 4. Müzakere: Sigorta şirketleri ve karşı tarafın avukatları ile müzakerelerde bulunarak müvekkillerinin menfaatlerini en iyi şekilde temsil etmek.

 5. Teminat ve Tazminat Talepleri: Müvekkillerin zararlarının karşılanması için gerekli teminat ve tazminat taleplerinde bulunmak.

 6. Mahkeme İşlemleri: Dava sürecinde mahkeme işlemlerini yürütmek, duruşmalara katılmak ve müvekkillerini mahkemede temsil etmek.

 7. Anlaşma Yönetimi: Davaların mahkemeye gitmeden çözümlenmesi için anlaşma yapılmasını sağlamak.

 8. Hukuki Güncellemeler: Hukuki değişiklikleri takip etmek ve müvekkillerini bu değişikliklerden haberdar etmek.

 9. Kişisel Yaklaşım: Müvekkillerin bireysel durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun hizmet sunmak.


Tazminat avukatları, genellikle kazalar sonucu bedensel ya da maddi zarar gören bireylerin yanı sıra tıbbi malpraktis mağdurları gibi çeşitli alanlardaki kişilere hizmet verir. Bu görevler, müvekkillerin haklarını korumak ve onlara hak ettikleri tazminatı almalarını sağlamak için kritik önem taşır.


Maddi Tazminat - Adana Tazminat Avukatı


Maddi tazminat, bir kişinin başkasının hatalı veya hukuka aykırı davranışları sonucu uğradığı ekonomik zararların karşılanması amacıyla ödenen bir tür tazminattır. Maddi tazminat, zarar gören kişinin uğradığı maddi kayıpları telafi etmek için tasarlanmıştır ve genellikle şu ögeleri içerir:

 1. Tıbbi Masraflar: Kazalar, yaralanmalar veya hastalıklar nedeniyle yapılan tıbbi tedavi masrafları. Bu, acil tedavi, ameliyat, ilaçlar, fizik tedavi ve devam eden sağlık hizmetleri gibi masrafları kapsar.

 2. Kayıp Gelirler: Yaralanma veya hastalık nedeniyle iş göremezlik sonucu ortaya çıkan gelir kaybı. Geçici veya kalıcı iş göremezlik durumlarında, kaybedilen maaş, ücret ve diğer gelirler için tazminat talep edilebilir.

 3. Onarım ve Değiştirme Masrafları: Kaza sonucu zarar gören araçlar, evler veya diğer mülkler için onarım ve değiştirme masrafları.

 4. Gelecekteki Masraflar: Yaralanma veya hastalığın uzun vadeli etkileri nedeniyle gelecekte ortaya çıkabilecek masraflar için ödenecek tazminat. Bu, gelecekteki tıbbi tedaviler, bakım hizmetleri ve yaşam kalitesinin düşmesine bağlı diğer masrafları içerebilir.

Maddi tazminatın amacı, zarar gören kişinin maddi durumunu, zarar görmemiş olsaydı bulunacağı duruma mümkün olduğunca yakın bir seviyeye getirmektir. Bu tür tazminatlar, genellikle hukuk davaları yoluyla ya da taraflar arasında yapılan anlaşmalarla sağlanır.


Manevi Tazminat - Adana Tazminat Avukatı

Manevi tazminat, bir kişinin maruz kaldığı haksız bir fiil sonucu ruhsal veya duygusal olarak yaşadığı ızdırap ve acı için ödenen tazminat türüdür. Manevi tazminat, maddi zararların aksine, somut bir ekonomik kaybı değil, bireyin kişisel huzur ve mutluluğunda yaşanan düşüşü telafi etmeyi amaçlar. Türk Medeni Kanunu'nun 56. maddesi, kişilik haklarına yapılan haksız saldırılar sonucu manevi tazminat talep edilebileceğini öngörür.


Manevi Tazminatın Özellikleri ve Uygulanması

1. Kişilik Haklarının İhlali: Manevi tazminat, kişinin kişilik haklarının (örneğin, sağlık, şeref ve haysiyet) ihlal edilmesi durumunda söz konusu olabilir. Bu, bir yaralanma, hakaret, iftira veya özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi durumlar olabilir.

2. Manevi Zararın Varlığı: Zarar gören kişinin manevi acı veya ızdırap çektiğinin kanıtlanması gerekir. Bu tür zararlar genellikle somut olmadığı için mahkeme, olayın etkilerini, kişinin yaşadığı değişiklikleri ve diğer faktörlerle değerlendirerek bir karar verir.

3. Zararın Şahsi Olması: Manevi tazminat, yalnızca doğrudan zarar gören kişiye ödenebilir. Örneğin, bir aile üyesinin vefatı nedeniyle aile bireylerinin yaşadığı manevi acı için de manevi tazminat talep edilebilir.

4. Miktarın Belirlenmesi: Türk hukukunda manevi tazminat miktarı, mahkemeler tarafından somut olayın özelliklerine göre belirlenir. Miktarın tespitinde zararın ağırlığı, fiilin niteliği ve tarafların sosyal ve ekonomik durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

5. Ödeme Amacı: Manevi tazminatın ödenmesinin amacı, zarar gören kişiye bir nebze olsun teselli sağlamak ve yaşanan manevi zararı hafifletmektir. Bu tazminat, yaşanan manevi zararı tam olarak "onaramaz" ancak bu zarara karşı bir tür toplumsal ve hukuki tepki olarak işlev görür.

6. Dava Süreci: Manevi tazminat davaları, zarar gören kişinin dava açmasıyla başlar. Dava, zararın ve manevi acının detaylarının mahkeme tarafından incelenmesini gerektirir.


Manevi tazminat, hem bireysel hem de toplumsal anlamda önemli bir yere sahiptir. Bu tazminat, bireylerin kişilik haklarının korunmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda toplum içinde adaletin sağlanmasına ve haksız fiillerin caydırılmasına katkı sağlar.


__________________________________________________________________________

Adana Tazminat Avukatı - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


Adana Tazminat Avukatı

Adana Tazminat Avukatı - ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı , Mersin Sağlık Hukuku Avukatı, Adana İş Hukuku Avukatı, Adana Kira Hukuku Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye, Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği ile akıllı ilaç SGK dava dilekçesi örneğine , Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği ile doktor hatasından kaynaklı olarak açılacak olan tazminat davası dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz. 


留言


bottom of page