top of page
Ara

Kira Sözleşmesi: Kiracı ve Ev Sahibi Hakları


Bu makalede, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde kira sözleşmesinin nasıl hazırlanması gerektiğini ve tarafların hakları ile yükümlülüklerini ele alacağız. Kira sözleşmesi, taşınmaz malın (ev, iş yeri, arsa vb.) kullanım hakkının belirli bir süre ve bedel karşılığında kiracıya devredilmesini düzenleyen hukuki bir anlaşmadır. Türk Borçlar Kanunu (TBK) bu anlaşmalar için çeşitli hükümler içermekte olup, hem kiracının hem de kiraya verenin haklarını ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde belirler. ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Kira Hukukunda Adana Kira Avukatı hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Kiracının Tahliye Süreci, Haklar ve Yükümlülükler yazımızdan tahliye sürecine ilişkin detaylı bilgiye, Tahliye Taahhütnamesi Örneği yazımızla da tahliye taahhütnamesi örneğine ulaşabilirsiniz. İşte kira sözleşmelerinin temel unsurları, TBK'daki ilgili maddeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar daha detaylı bir şekilde:


Kira Sözleşmesinin Temel Unsurları


Tarafların Kimlik Bilgileri:

 • Sözleşmede, kiraya veren ve kiracının tam adı, adresi, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası gibi kimlik bilgileri net bir şekilde belirtilmelidir.

 • Kiralanan taşınmazın tam adresi, bağımsız bölüm numarası, metrekare gibi fiziksel özellikleri ve varsa özel nitelikleri (mobilyalı, bahçeli vb.) detaylı bir şekilde yazılmalıdır.

 • Kira Bedeli ve Ödeme Koşulları

Kira Süresi:


Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmeli ve kira süresinin ne kadar olduğu açıkça ifade edilmelidir. Kiralama süresi sona erdikten sonra sözleşmenin otomatik olarak yenilenip yenilenmeyeceği veya nasıl yenileneceği belirtilmelidir.


 • Depozito:


Depozito miktarı ve iade şartları, özellikle hasar, eksiklik, temizlik gibi durumlar için açıkça belirtilmelidir. Depozitonun ne zaman ve hangi şartlarda iade edileceği net bir şekilde ifade edilmelidir.


 • Bakım ve Onarım Sorumlulukları:


Kiracının ve kiraya verenin bakım ve onarım ile ilgili yükümlülükleri detaylı bir şekilde sıralanmalıdır. Özellikle büyük onarımların kim tarafından yapılacağı ve masrafların nasıl paylaşılacağı açıkça belirtilmelidir.


 • Kira Artışı:


Kira bedelinin artırılma şekli ve oranı, TBK ve ilgili mevzuata uygun şekilde belirtilmelidir. Genellikle, kira artış oranları TÜFE veya ÜFE gibi endekslerle sınırlıdır.


 • Sözleşmenin Feshi ve Tahliye:


Sözleşmenin nasıl sona ereceği, fesih koşulları ve tahliye süreci hakkında detaylı hükümler içermelidir. Tarafların sözleşmeyi ne şekilde ve hangi koşullar altında feshedebileceği, tahliye için gerekli süreler ve şartlar belirtilmelidir.


 • Özel Şartlar ve Ekler:

Evcil hayvan kabul edilip edilmediği, alt kiraya verme şartları, tadilat yapma koşulları gibi özel koşullar da sözleşmede yer almalıdır. Ayrıca, taşınmazla ilgili varsa ek belgeler, envanter listesi gibi ekler de sözleşmeye dahil edilmelidir.


Türk Borçlar Kanunu'ndaki İlgili Maddeler


 1. TBK Madde 299 (Kiralananın Teslimi): Kiraya verenin, kiralananı sözleşmede belirtilen durumda ve zamanında kiracıya teslim etme yükümlülüğü.

 2. TBK Madde 300 (Kiralananın Kullanılması): Kiracının, kiralananı ancak sözleşme ve örf ve adetlere uygun olarak kullanabileceği.

 3. TBK Madde 301 (Kiralananın Bakımı): Kiracının, kiralananın bakımı ile ilgili küçük onarımları üstlenmesi gerektiği.

 4. TBK Madde 313 (Kira Bedelinin Ödenmesi): Kiracının, kira bedelini belirtilen zamanlarda ve şekilde ödeme yükümlülüğü.

 5. TBK Madde 323 (Kira Bedelinin Artırılması): Kira bedelinin nasıl ve ne zaman artırılabileceğini, özellikle TÜFE ile bağlantılı artışları içerir.

 6. TBK Madde 325 (Tahliye Taahhüdü): Kiracının tahliye taahhüdü vermesi ve bu taahhüdün hükümleri.

 7. TBK Madde 331 (Sözleşmenin Sona Ermesi ve Tahliye): Sözle

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler


 • Hukuki Uyum: Sözleşmenin TBK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olması gerekmektedir.

 • Adil Şartlar: Her iki taraf için de adil ve makul şartların belirlenmesi önemlidir.

 • Detaylı Bilgi: Tarafların tam bilgileri, kiralananın ayrıntılı tanımı ve sözleşme şartlarının açıkça belirtilmesi önem taşır.

 • Hukuki Danışmanlık: Özellikle karmaşık durumlarda, anlaşmazlıkları önlemek ve yasal gerekliliklere tam uyum sağlamak için profesyonel hukuki yardım almak yararlı olabilir.


Kira sözleşmesi, kiracı ve kiraya veren arasındaki ilişkinin temelini oluşturur. Bu nedenle, adil ve yasalara uygun bir şekilde hazırlanması, taraflar arasındaki ilişkinin sağlıklı yürütülmesi için hayati öneme sahiptir. Her iki tarafın da hakları ve yükümlülükleri net bir şekilde belirlenmeli ve sözleşme, bu çerçevede adil bir biçimde düzenlenmelidir.kira sözleşmesi

Adana Kira Avukatı - Adana Kira Hukuku Davaları - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Comments


bottom of page