top of page
Ara

Kasten Yaralama Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

ESKİYÖRÜK&DİNÇER HUKUK VE DANIŞMANLIK


Kasten Yaralama Suçu Savunma Dilekçesi Örneği..................ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE


DOSYA NO : 20.../..... E.


SANIK : .....................

(adres)


MÜDAFİİ : ..................

(adres)


KATILAN : ................


KONU : Savunma dilekçemizden ibarettir.


AÇIKLAMALAR :


............. tarihinde .................. ile müvekkil .................... arasında alacak meselesi sebebi ile gerçekleşen, ...............alacağı neticesinde, ............................dolayı iki grup arasında arbede yaşanmış, çıkan arbedede taraflardan birkaçının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyen yaralanmaları olduğu ve ........................konuşma zorluğunun dosya konu olay ile arasında nedensellik bağı olduğu iddiası ile .................... Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır.


....................çıkan arbedede mağdur/sanıklara kim tarafından zarar geldiği anlaşılamamıştır. Karşı tarafça istinaf başvurusunda ve istinafın beraat hükmünü bozma gerekçesi olarak gösterilen fikir ve irade birliği içerisinde hareket ederek eylem üzerinde ortak hakimiyet kurma suça konu eylemde hiçbir şekilde gerçekleşmemiştir. İddia hukuki mesnetten yoksundur.


TCK MADDE 37-

(1) Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur...


TCK MADDE 40-

(1) Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel nedenler göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır.


(2) Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçların işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur.

(3) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına varmış olması gerekir.


TCK m.37 ve TCK m.40'ta sayılan hükümler suça iştirak hükümleridir. Suça iştirak hükümlerinini uygulanabilmesi için suça iştirak etmenin koşullarının oluşması gerekir. Bunlar Birden çok kişinin bulunması, Suça katılma kastı , Üzerinde anlaşılan suçun aynı olması, İşlenilmesine karar verilen suçun icrasına başlanılmasıdır. Sayılan koşullardan herhangi birinin yokluğu halinde, suça iştirak hükümlerine gidilemeyerek suça konu olmuş eylemlerin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve suç teşkil eden olaylardan sanıkların bireysel olarak cezalandırılmaları gerekir. .

.

.


SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah ettiğimiz tüm bu nedenlerle, Yargıtay Kararları, 5271 S. CMK m. 223, Re'sen dikkate alınacak hususlar neticesinde;

  • Sanıkların BERAATİNE,

  • Mahkemeniz aksi kanaatte ise LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINA, Karar verilmesini talep ederiz.(tarih)

SANIK MÜDAFİİ

................................................


_______________________________________________________________________________________
Kasten Yaralama Suçu Savunma Dilekçesi Örneği - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.
Kasten Yaralama Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

Kasten Yaralama Suçu Savunma Dilekçesi Örneği - ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı , Mersin Sağlık Hukuku Avukatı, Adana İş Hukuku Avukatı, Adana Kira Hukuku Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye, Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği ile akıllı ilaç SGK dava dilekçesi örneğine , Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği ile doktor hatasından kaynaklı olarak açılacak olan tazminat davası dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz. 
Comentarios


bottom of page