top of page
Ara

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

ESKİYÖRÜK&DİNÇER HUKUK VE DANIŞMANLIKNitelikli Dolandırıcılık Suçu Savunma Dilekçesi Örneği


................. AĞIR CEZA MAHKEMESİNEDOSYA NO : 20.../...........E.


SANIK : ...................... (TC: .......................)

(ADRES)

VEKİLİ : ...............................

(ADRES)

MÜŞTEKİ : ........................

KONU : Savunma dilekçemizden ibarettir.


AÇIKLAMALAR :


DOSYA KONU VAKIALARA İLİŞKİN BEYANLARIMIZ


............, ............ ilinde ikamet etmekte olan ve şu an henüz ......yaşında olan, ........çalışarak geçimini sağlayan ve hakkında açılmış dosyalardan kaynaklı olarak girdiği maddi manevi sıkıntılar nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen genç bir delikanlıdır. ............, kendisinin mahalleden arkadaşları olan .....................'in kendisine ticaret yapacaklarını, kendilerinin lastikçi ağabeylerinin olduğu ve ondan aldıkları lastikleri internet ...............satacaklarını beyan edip, ''..........................................?' şeklinde bir teklif sunmuşlardır. ................. bu teklif sunulduğunda daha yeni 18 yaşına girmiş, hayatında banka hesabı ve mobil bankacılık kullanmamış, işlerinin bir an önce büyüyeceğine ikna edilmiş, .............çalışan ve .................. beraber yaşadığı konuta ekmek götürebilmek için ülkemizin ekonomik koşullarından da kaynaklı olarak iş büyüdüğü takdirde ortak olup para kazanacağını düşündüğünden teklifin kendine gelmesinden bir süre sonra teklifi kabul etmiştir.

.

.

.

DOSYA ESASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ - (Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Savunma Dilekçesi Örneği)


A) DOSYA KONU OLAYDA ,USTALIKLA, MAĞDURUN DENETİM YETENEĞİNİ ORTADAN KALDIRABİLECEK YOĞUNLUKTA BİR HİLELİ DAVRANIŞ GERÇEKLEŞMEMİŞTİR.

A.1) Müşteki ifadesi tarafımızca incelendiğinde dosya konu suçun internet üzerinden gerçekleştirildiği, araba kiralama sitesinden çıkan numara ile iletişime geçilerek, karşı tarafça verilen IBAN numarasına meblağın gönderildiği görülmüştür.


Böyle olunca hukuki işlemlerde, sözleşmelerde bir kişi mücerret yalan söyleyerek diğerini aldatmış bulunuyorsa bu basit şekildeki aldatma, dolandırıcılık suçunun oluşumuna yetmeyecektir. Yapılan yalan açıklamaların dolandırıcılık suçunun hileli davranış unsurunu oluşturabilmesi için, bu açıklamaların doğruluğunu kabul ettirebilecek, böylece muhatabın inceleme eğilimini etkisiz bırakabilecek yoğunluk ve güçte olması ve gerektiğinde yalana bir takım dış hareketlerin eklenmiş bulunması gerekir.

YCGK 2017/15-1061 E., 2019/426 K. SAYILI VE 14.05.2019 TARİHLİ KARARI


Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır.

YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2013/14846 K. 2013/12178 T. 01.07.2013


Dolandırıcılık

TCK Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.


Nitelikli dolandırıcılık

TCK Madde 158- (1)f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,


A.2) Müşteki, internet üzerinden gördüğü araç kiralama şirketi hakkında herhangi bir araştırma yapmamış, kiralama bedelinin gönderdiği IBAN numaralı hesabın kimin olduğunu sormamış, araç kiralama sözleşmesi imzalamadan karşı tarafça belirtilen meblağı, belirtilen IBAN numarasına direkt olarak göndermiştir. Yargıtay kararları ışığında bu durum dolandırılma olarak kabul edilmemektedir. Dolandırıcılık suçunun meydana gelebilmesi için gerçek bir kişinin hileli davranışla aldatılması gerekir. TCK’da failin davranışındaki “hile” için özel bir tanımlama yapılmamıştır. Failin davranışının aldatma kabiliyeti var ise hilenin varlığından söz edilmesi mümkündür. Suçun maddi unsurlarından olan Hile, nitelikli bir yalandır. Hileli davranışla aldatılan kişinin gerçek olmayan, yanlış bir düşünceye, tasavvura kapılması sağlanır. Hilenin mağdurun iradesi üzerinde etki yaratacak, onu hataya düşürecek nitelikte olması gerekir. Aldanma, failin hileli hareketinin neticesi olmalıdır.


A.3) Yargıtay Kararları ışığında, bir davranışın dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilmesi için belirli bir oranda ustalık ve yoğunluk taşımalı, bu özellikleriyle mağdurun denetim olanağını ortadan kaldırabilecek bir özellik göstermesi gerekmektedir. Ortaya konuluş itibari ile ortalama bir insanın bilgi birikimi ve tecrübeye sahip her insan tarafından anlaşılabilecek veya küçük bir araştırmayla farkına varılabilecek davranışlar dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilememektedir. - DİLEKÇENİN DEVAMI PAYLAŞILMAMIŞTIR.-

.

.

.


SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah ettiğimiz tüm bu nedenlerle, Yargıtay Kararları, 5271 S. CMK m. 223, Re'sen dikkate alınacak hususlar neticesinde;

  • Sanığın BERAATİNE,

  • Mahkemeniz aksi kanaatte ise LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINA, Karar verilmesini talep ederiz.(tarih)

                                                                                                   

SANIK MÜDAFİİ

                                                                                         ................................................


_______________________________________________________________________________________

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Savunma Dilekçesi Örneği - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.
Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Savunma Dilekçesi ÖrneğiNitelikli Dolandırıcılık Suçu Savunma Dilekçesi Örneği -  ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı , Mersin Sağlık Hukuku Avukatı, Adana İş Hukuku Avukatı, Adana Kira Hukuku Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kasten Yaralama Suçu Savunma Dilekçesi Örneği , Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği , Takipsizlik (KYOK) Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği ile dilekçe örneklerini inceleyebilirsiniz.

Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan doktor hatasından kaynaklı tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye, Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği ile akıllı ilaç SGK dava dilekçesi örneğine, Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği ile doktor hatasından kaynaklı olarak açılacak olan tazminat davası dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz. 


Σχόλια


bottom of page