top of page
Ara

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Savunma Dilekçesi Örneği


Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu - Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Savunma Dilekçesi Örneği


Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 245. maddesinde düzenlenen bir suç tipidir. Bu suç, başkasına ait banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı olarak kullanılması suretiyle kişinin veya bankanın zarara uğratılması şeklinde gerçekleşir. Detaylı bilgi için İletişime geçebilirsiniz. Suçun detaylı açıklaması aşağıda yer almaktadır:


Suçun Tanımı ve Unsurları - Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Savunma Dilekçesi Örneği


Suçun Tanımı - Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, kart sahibinin rızası olmaksızın, kartın bilgi ve verilerinin kullanılarak veya kartın fiziki olarak ele geçirilip kullanılması suretiyle haksız menfaat sağlanmasıdır. Detaylı bilgi için İletişime geçebilirsiniz. Bu suç, üç farklı şekilde işlenebilir:

  1. Kartın Fiziki Olarak Kullanılması: Başkasına ait banka veya kredi kartının fiziki olarak ele geçirilip kullanılması.

  2. Kart Bilgilerinin Kullanılması: Kart bilgileri (kart numarası, son kullanma tarihi, CVV kodu vb.) kullanılarak hukuka aykırı işlemler yapılması.

  3. Sahte Kart Kullanılması: Sahte olarak üretilmiş veya değiştirilmiş banka veya kredi kartlarının kullanılması.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun unsurları, Türk Ceza Kanunu'nun 245. maddesinde düzenlenmiştir ve suçun işlenebilmesi için belirli unsurların bir araya gelmesi gerekmektedir. Suçun unsurları maddi unsurlar ve manevi unsurlar olmak üzere iki ana grupta incelenir.


1. Maddi Unsurlar - Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

a. Suçun Konusu

Suçun konusu, başkasına ait olan bir banka veya kredi kartıdır. Bu kart, fiziksel olarak ele geçirilebilir veya kart bilgileri (kart numarası, son kullanma tarihi, CVV kodu vb.) kullanılarak da kötüye kullanılabilir. Detaylı bilgi için İletişime geçebilirsiniz. Ayrıca sahte olarak üretilmiş veya değiştirilmiş banka veya kredi kartları da bu suçun konusunu oluşturur.


b. Fiil

Bu suçun gerçekleşmesi için belirli fiillerin işlenmesi gerekir:

  • Kartın Ele Geçirilmesi: Suçun ilk adımı, başkasına ait bir banka veya kredi kartının fiziken veya bilgileri kullanılarak ele geçirilmesidir.

  • Kartın Kullanılması: Ele geçirilen kart veya kart bilgileri kullanılarak hukuka aykırı işlemler yapılması gerekmektedir. Bu kullanım, kartın fiziki olarak kullanılması, kart bilgilerinin internet veya telefon yoluyla kullanılması veya sahte kartların kullanılması şeklinde olabilir.

  • Menfaat Sağlanması: Yapılan hukuka aykırı işlemler sonucunda failin kendisine veya bir başkasına haksız menfaat sağlaması gerekir. Menfaat sağlanması, suçun tamamlanması için zorunlu bir unsurdur. Detaylı bilgi için İletişime geçebilirsiniz.


c. Zarar

Bu suçun işlenmesi sonucunda mağdurun veya bankanın zarara uğraması gerekmektedir. Zarar, kartın hukuka aykırı kullanımı sonucunda maddi bir kayıp yaşanması anlamına gelir.


2. Manevi Unsurlar


a. Kast

Bu suç, ancak kasten işlenebilir. Yani, failin suçu bilerek ve isteyerek işlemesi gerekmektedir. Kast, failin suç teşkil eden fiili gerçekleştirirken suçun tüm unsurlarının farkında olarak hareket etmesi anlamına gelir. Fail, başkasına ait kartı hukuka aykırı bir şekilde kullanmak ve bu yolla haksız menfaat sağlamak amacıyla hareket etmelidir.


b. Hukuka Aykırılık Bilinci

Fail, yaptığı fiilin hukuka aykırı olduğunun bilincinde olmalıdır. Bu bilinci taşımayan, yani fiilinin hukuka aykırı olduğunun farkında olmayan bir kişi, bu suçu işlemiş sayılmaz.


Suçun İşlenme Şekilleri

Suçun unsurlarını açıklarken dikkate alınması gereken farklı işlenme şekilleri vardır:


a. Kartın Fiziki Olarak Kullanılması

Başkasına ait bir banka veya kredi kartının fiziki olarak ele geçirilip kullanılması. Örneğin, bir kişinin cüzdanından kartını çalarak alışveriş yapması.


b. Kart Bilgilerinin Kullanılması

Başkasına ait bir banka veya kredi kartının bilgilerini kullanarak internet üzerinden alışveriş yapılması veya telefonla sipariş verilmesi. Örneğin, bir kişinin başka bir kişiye ait kart bilgilerini kopyalayarak online alışveriş yapması.


c. Sahte Kart Kullanılması

Sahte olarak üretilmiş veya değiştirilmiş banka veya kredi kartlarının kullanılması. Örneğin, sahte kart üretip bu kartla alışveriş yapılması.


Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Savunma Dilekçesi Örneği - Detaylı bilgi için İletişime geçebilirsiniz.................. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNEDOSYA NO : 20.../...........E.


SANIK : ...................... (TC: .......................)

(ADRES)

VEKİLİ : ...............................

(ADRES)

MÜŞTEKİ : ........................

 

KONU : Savunma dilekçemizden ibarettir.


AÇIKLAMALAR : .

.

.


Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Madde 245 – (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.)

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.


A) OLAYDA KART SAHİBİNİN VEYA KARTI KENDİSİNE VERİLMESİ GEREKEN KİŞİNİN RIZASI DAHİLİNDE İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.


A.1) Yukarıda tarafımızca belirtilen TCK 245/1 suçunun maddi unsurlarından olan rıza şartı, olayımızda müştekinin de ifadesinde belirttiği gibi rızası dahilinde gerçekleşmiştir. Kanunda öngülen ''her ne sebeple olursa olsun'' ibaresi kartın kullanımı için değil, kartın ele geçiriliş biçimi açısından kullanılmıştır. Suçta rıza şartı, eylemin gerçekleştiği anda, müştekinin rıza ile işlemi gerçekleştirme durumudur. İrademin sakatlanması durumu yukarıda belirtilen Yargıtay kararlarınca, basit yalan halinde mümkün olmamaktadır. Müşteki ifadesinde ......


A.2) Dosya konu olayda ''rıza'' şartına ve dolandırıcılık suçunun basit yalan ile gerçekleştiğini dikkate alınmadan ceza verilmesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Bu suçun oluşması için ele geçirilmiş olan veya elinde bulundurulan kartın, mağdrun rızası dışında kullanılması gerekmektedir. ....

.

.

.


B) SUÇUN MEYDANA GELMESİ İÇİN BAŞKASINA AİT BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI, KART SAHİBİNİN RIZASI DIŞINDA FAİLİN KULLANMASI VEYA KULLANDIRTMASI GEREKMEKTEDİR.


B.1) Dosya konu olayın maddi unsurlarından bir tanesi de, failin, suçtan zarar görenin eylemin gerçekleştiği anda rızası dışında kullanması veya kullandırtması gerekmektedir. Dosya konu olayda, yukarıda da belirttiğimiz gibi müvekkil ........


B.2) Mahkeme dosyası incelendiğinde tek kesin olarak ortaya çıkan, (sanık beyanları ve numara paylaşımı) ......, ....firması ile müvekkilin şirketinin alt bayisi konumunda olup, eyleme konu numaralar ........tarafından ...........verilmiştir. Suçun maddi unsurlarından olan ''kullanma ve kullandırtma'' unsurunun kim tarafından gerçekleştirildiğinin bulunması için, dosya konu olaya ilişkin çekimin hangi hat üzerinden.........


.

.

.


C) SUÇUN MEYDANA GELMESİ İÇİN BAŞKASINA AİT BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI, KART SAHİBİNİN RIZASI DIŞINDA KİŞİNİN KENDİSİNE VEYA BAŞKASINA YARAR SAĞLAMASI GEREKMEKTEDİR.


C.1) Dosya incelendiğinde müvekkil beyanları inceleneceği üzere, müvekkil üzerine atılı suçlardan kaynaklı olarak bir hayli zarar etmiş, suça konu eylemleri gerçekleştiren şahıslardan kaynaklı olarak şirketini kapatmak zorunda kalmış, zararları bir süre sonra karşılayamadığı için borca batık durumdadır. Müvekkil ..........


.

.

.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah ettiğimiz tüm bu nedenlerle, Yargıtay Kararları, 5271 S. CMK m. 223, Re'sen dikkate alınacak hususlar neticesinde;


SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLMESİNE,


Mahkemeniz aksi kanaatte ise LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINA


Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.(tarih)

SANIK MÜDAFİ

AV. SIDDIK CAN ESKİYÖRÜK


_______________________________________________________________________________________

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Savunma Dilekçesi Örneği - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Detaylı bilgi için İletişime geçebilirsiniz.


Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

 ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı , Mersin Sağlık Hukuku Avukatı, Adana İş Hukuku Avukatı, Adana Kira Hukuku Avukatı, Adana Tazminat Avukatı , Hatay Tıp Hukuku Avukatı , Osmaniye Ceza Avukatı , Hatay Ceza Avukatı , Mersin Ceza Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye, Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği ile akıllı ilaç SGK dava dilekçesi örneğine , Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği ile doktor hatasından kaynaklı olarak açılacak olan tazminat davası dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz. 

댓글


bottom of page