top of page
Ara

MUVAFAKATNAMEMUVAFAKAT VEREN AVUKAT : Av. ........

BARO VE SİCİL NO : ...........


ADRES :................


MUVAFAKATNAME VERİLEN


STAJYER AVUKAT : Stj. Av. .............

BARO SİCİL NO :......

T.C KİMLİK NO :..........


KAPSAMI:


...... Barosu stajyeri olarak, Avukatlık Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca Avukat yanındaki stajını, nezdimde yapan Stj. Av. ............. gözetimim ve sorumluluğum altında; İcra Müdürlükleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri, İcra Hukuk/Ceza Mahkemelerinde takip ettiğim dava ve işlerle ilgili duruşmalara ve keşiflere girebilmesine, Savcılık soruşturma dosyaları, İnfaz işlemleri ile İcra Müdürlüklerindeki işleri yürütebilmesine, haciz, tahliye, çocuk teslimi her türlü Adliye işlemlerini gerçekleştirmesine, Nüfus Müdürlüklerine müracaata talep ve elden almaya, bu hususlarda dilekçe, talep veya ilgili formları tanzim ve imzaya, vergi daireleri, Tüketici Komisyonları ve Tüketici Hakem Heyetleri, Defterdarlık, Maliye, Sosyal Sigortaların tüm birimlerinde, Tapu Müdürlüğü, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, özel idare ve belediyelerde tüm resmi daireler, tüzel ve özel kuruluşlar nezdinde beni temsile, işlemlerimi takip ve intaca gerekli evrakları vermeye ve almaya 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca muvafakat ediyorum.

Stj Av. .................. dava ve takip dosyalarını incelemeye, dilekçe vermeye, evrak almaya, evrak vermeye, tapu kayıtlarında inceleme yapmaya, örnek almaya, duruşmalara, keşiflere, hacizlere girmeye de Avukatlık Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca tarafımca yetkili kılınmıştır.

AV. ............

Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.muvafakatname
ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı , Mersin Sağlık Hukuku Avukatı, Adana İş Hukuku Avukatı, Adana Kira Hukuku Avukatı, Adana Tazminat Avukatı , Mersin Ceza Avukatı , Hatay Ceza Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye, Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği ile akıllı ilaç SGK dava dilekçesi örneğine , Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği ile doktor hatasından kaynaklı olarak açılacak olan tazminat davası dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz. 


Comments


bottom of page