top of page
Ara

Ruhsatsız Silah Bulundurma ve Taşıma Suçu ve Cezası


Türkiye'de ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında suç olarak tanımlanmıştır. Bu kanun, silahların bulundurulması ve taşınmasıyla ilgili düzenlemeleri yapar ve ruhsatsız silah bulundurmayı ve taşımayı ağır cezalara tabi tutar. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


6136 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve cezaları şu şekildedir:


Ruhsatsız Silah Bulundurma

 • Kanunun 13. Maddesi: Ruhsatsız silah bulunduran kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 • Kanunun 12. Maddesi: Ateşli silahların ruhsatsız olarak imal edilmesi, satılması veya ülkeye sokulması durumunda, bu suçu işleyenler beş yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.


Ruhsatsız Silah Taşıma

 • Kanunun 13. Maddesi: Ruhsatsız silah taşıyan kişiler de ruhsatsız silah bulunduran kişilerle aynı cezalara tabi tutulur.


Ağırlaştırıcı Sebepler


 • Eğer ruhsatsız silah bir suç işlemek amacıyla kullanılmışsa veya suç işlenirken bulunmuşsa, cezalar daha da artırılabilir.

 • Silahın niteliğine ve sayısına göre cezalar ağırlaştırılabilir.

 • Örgütlü suçlar kapsamında ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma durumunda cezalar daha da ağır olabilir.


Ruhsatlı Silahlar


 • Ruhsatlı silah taşımak veya bulundurmak için belirli şartlar yerine getirilmelidir. Bu şartlar arasında temiz bir adli sicil kaydı, sağlık raporu ve ilgili kurumdan alınan ruhsat yer alır.

 • Ruhsat süresi dolan veya ruhsat iptal edilen silahların da kanun çerçevesinde derhal ilgili makamlara teslim edilmesi gerekmektedir.


Uygulamadaki Cezalar

 • Türkiye'de bu kanun kapsamında uygulanan cezalar genellikle hapis cezası ve adli para cezası şeklinde olup, hapis cezası ertelenebilir veya para cezasına çevrilebilir, ancak bu durum mahkemenin takdirine bağlıdır.


6136 sayılı Kanun, toplum güvenliğini sağlamak amacıyla ruhsatsız silah bulundurmayı ve taşımayı ciddi bir şekilde cezalandırmaktadır. Bu nedenle, bireylerin silah edinme ve taşıma süreçlerinde kanunlara uygun hareket etmeleri önemlidir. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçu - Ruhsatsız Silah Bulundurma ve Taşıma Suçu ve Cezası


Türkiye'de ruhsatsız silah bulundurma suçu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında ciddi şekilde cezalandırılan bir suçtur. Kanunun 13. maddesine göre, ruhsatsız silah bulunduran kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu ceza, ruhsatsız silahların toplumda yaratabileceği tehlikeleri önlemek amacıyla uygulanır ve bireylerin ruhsatsız olarak silah edinmelerini engellemeyi hedefler. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


Kanun, ruhsatsız silah bulundurma suçunun cezalarını belirlerken, silahın niteliği ve sayısını dikkate alır. Silahın tehlike arz eden özelliklere sahip olması veya birden fazla silah bulundurulması durumunda cezalar daha da ağırlaştırılabilir. Bu şekilde, kanun koyucu toplum güvenliğini sağlamak ve ruhsatsız silahların neden olabileceği riskleri minimize etmek amacıyla caydırıcı önlemler almayı amaçlamıştır.


Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu - Ruhsatsız Silah Bulundurma ve Taşıma Suçu ve Cezası


Türkiye'de ruhsatsız silah taşıma suçu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında ciddi şekilde cezalandırılan bir suçtur. Kanunun 13. maddesine göre, ruhsatsız silah taşıyan kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu ceza, ruhsatsız silahların kamu alanlarında taşınmasını ve potansiyel tehlike oluşturmasını engellemeyi amaçlar. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


Kanun, ruhsatsız silah taşıma suçuna ek olarak, bu suçun ağırlaştırıcı sebeplerle işlenmesi durumunda cezaların artırılmasını öngörür. Örneğin, ruhsatsız silah bir suç işlemek amacıyla taşınmışsa veya suç işlenirken bulunmuşsa, cezalar daha da artırılabilir. Ayrıca, silahın niteliği ve sayısına göre de cezalar ağırlaştırılabilir. Bu şekilde, kanun koyucu, toplum güvenliğini sağlamak ve ruhsatsız silahların neden olabileceği riskleri minimize etmek amacıyla caydırıcı önlemler almayı hedeflemiştir.


Ruhsatsız Silah Satın Alma Suçu - Ruhsatsız Silah Bulundurma ve Taşıma Suçu ve Cezası

Türkiye'de ruhsatsız silah satın alma suçu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında ağır bir şekilde cezalandırılan bir suçtur. Kanunun 13. maddesine göre, ruhsatsız silah satın alan kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu ceza, ruhsatsız silahların bireyler tarafından kolayca temin edilmesini ve potansiyel tehlikelerin önüne geçilmesini amaçlar. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


Ruhsatsız silah satın alma suçu, toplum güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığı için kanun koyucu tarafından sıkı bir şekilde denetlenir. Bu suçun işlenmesi, kamu düzenine ve vatandaşların can güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendirilir. Bu nedenle, ruhsatsız silah satın almanın caydırıcı cezalarla karşılanması, toplum güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşır.


Yasak Bıçak ve Aletleri Bulundurma ve Taşıma Suçu - Ruhsatsız Silah Bulundurma ve Taşıma Suçu ve Cezası

Türkiye'de yasak bıçak ve diğer aletleri bulundurma ve taşıma suçu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Bu kanun, belirli türdeki bıçaklar ve diğer tehlikeli aletlerin bulundurulmasını ve taşınmasını yasaklamaktadır. Kanun, bu tür aletlerin bireyler tarafından kolayca temin edilmesini ve kullanılmasını engelleyerek toplum güvenliğini sağlamayı amaçlar. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


Yasak Bıçak ve Aletler


6136 sayılı Kanun'un 4. maddesi, yasak bıçaklar ve diğer aletlerin tanımını yapar. Bu kapsamda yasaklanan bıçaklar ve aletler şunlardır:


 • Kama, hançer, kasatura ve benzeri kesici ve delici aletler.

 • Sustalı, çakı, kelebek bıçağı gibi açılıp kapanabilir mekanizmaya sahip bıçaklar.

 • Boksör ve muşta gibi vurucu aletler.

 • Her türlü saldırı ve savunmada kullanılabilecek özel yapım aletler.


Suç ve Cezalar


Yasak bıçak ve diğer aletleri bulundurma ve taşıma suçu işleyen kişiler, kanunun 13. maddesi uyarınca cezalandırılır. Bu suçu işleyenler, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile karşı karşıya kalır. Ceza, suçun niteliğine, bulundurulan veya taşınan aletin türüne ve kişinin sabıka kaydına göre değişiklik gösterebilir. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


Ağırlaştırıcı Sebepler


Eğer yasak bıçak veya diğer aletler suç işlemek amacıyla bulundurulmuş veya taşınmışsa, cezalar daha da ağırlaştırılabilir. Ayrıca, bu tür aletlerin örgütlü suçlar kapsamında kullanılması durumunda da cezalar artırılabilir. Bu şekilde, kanun koyucu, yasak aletlerin toplumda yaratabileceği tehlikeleri minimize etmeyi ve bu tür suçları caydırmayı hedeflemektedir. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


Toplum Güvenliği ve Caydırıcılık


6136 sayılı Kanun, yasak bıçak ve diğer aletlerin bulundurulması ve taşınmasını yasaklayarak toplum güvenliğini sağlamayı hedefler. Kanunun getirdiği cezalar, bireylerin bu tür aletleri edinme ve taşıma konusunda caydırılmasını amaçlar. Bu şekilde, toplumda olası tehlikelerin ve suç oranlarının azaltılması hedeflenir.


Sonuç olarak, yasak bıçak ve diğer aletleri bulundurma ve taşıma suçu Türkiye'de ciddi hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalınan bir suçtur. Bireylerin bu tür aletleri edinme ve taşıma süreçlerinde kanunlara uygun hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır.


Uygulanabilecek Cezalar ve Yaptırımlar


Diğer suçlarda da olduğu kanunun öngördüğü şekilde yukarıdaki işlenen suçlardan dolayı beraat, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, mahkumiyet, güvenlik tedbiri, davanın düşmesi yahut davanın reddi kararı verilebilir. Bazıları aşağıda açıklanacaktır. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


Yasak bıçak ve diğer aletleri bulundurma ve taşıma suçu işlenmesi sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, bir ceza muhakemesi kurumudur ve belirli şartlar altında sanığın cezasının infaz edilmemesini sağlar. Bu durumda, mahkeme sanığın suçlu olduğunu tespit eder ancak cezanın infazını erteleyerek belirli bir denetim süresi uygular. HAGB kararı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesinde düzenlenmiştir.


HAGB Kararının Şartları


Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:


 1. Ceza Süresi: İşlenen suçun cezası, iki yıl veya daha az süreli hapis cezası veya adli para cezası olmalıdır. Yasak bıçak ve diğer aletleri bulundurma ve taşıma suçu genellikle bu kapsamda değerlendirilir.

 2. Sanığın Sabıka Durumu: Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması gerekmektedir. Sabıka kaydı bulunmayan sanıklar HAGB kararından faydalanabilir.

 3. Sanığın Suç İşleme Eğilimi: Mahkeme, sanığın suç işlemekten kaçınacağı konusunda kanaat getirmelidir. Bu, sanığın kişilik özellikleri, sosyal durumu ve suçun işleniş şekli dikkate alınarak değerlendirilir.

 4. Zararın Giderilmesi: Suçtan kaynaklanan herhangi bir maddi zarar varsa, sanığın bu zararı gidermesi gerekmektedir. Yasak bıçak ve diğer aletleri bulundurma ve taşıma suçunda genellikle maddi zarar söz konusu olmayabilir, ancak bu durum her olayın özelinde değerlendirilecektir.

 5. Sanığın Rızası: Sanık, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmelidir.


HAGB Kararının Sonuçları

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi durumunda, sanık hakkında belirli bir denetim süresi belirlenir. Bu süre genellikle beş yıldır. Denetim süresi boyunca sanık, mahkeme tarafından belirlenen yükümlülüklere uymak zorundadır. Bu yükümlülükler şunlar olabilir:

 • Belirli bir yerde ikamet etme.

 • Belirli yerlere gitmeme.

 • Belirli kişilerle görüşmeme.

 • Bir kamu hizmetinde ücretsiz olarak çalışma.

 • Eğitim programlarına katılma.


Denetim süresi içinde sanık, yükümlülüklere uygun davranır ve başka bir suç işlemezse, denetim süresinin sonunda dava düşer ve mahkemece verilen hüküm açıklanmaz. Bu durumda sanık, hukuken suçsuz kabul edilir ve sabıka kaydına işlenmez. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


Denetim Süresi İhlali


Eğer sanık, denetim süresi içinde yükümlülüklere uymaz veya yeni bir suç işlerse, mahkeme hükmü açıklar ve verilen ceza infaz edilir. Bu durumda sanık, hukuki olarak mahkumiyet alır ve bu mahkumiyet sabıka kaydına işlenir.


Yasak bıçak ve diğer aletleri bulundurma ve taşıma suçu işlenmesi sonucunda hapis cezasının ertelenmesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesi kapsamında mümkündür. Hapis cezasının ertelenmesi, belirli şartlar altında mahkeme tarafından sanığa verilen hapis cezasının infazının ertelenmesini sağlar. Bu durum, sanığın cezasının belirli bir süre boyunca infaz edilmemesi ve denetimli serbestlik hükümlerine tabi tutulması anlamına gelir.


Hapis Cezasının Ertelenmesi Şartları


Hapis cezasının ertelenmesi kararı verilebilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 1. Ceza Süresi: Mahkeme tarafından hükmedilen hapis cezasının iki yıl veya daha az süreli olması gerekmektedir. Yasak bıçak ve diğer aletleri bulundurma ve taşıma suçu genellikle bu kapsamda değerlendirilir.

 2. Sanığın Sabıka Durumu: Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması gerekmektedir. Sabıka kaydı bulunmayan veya geçmişte kısa süreli hapis cezaları almış olan sanıklar bu uygulamadan faydalanabilir.

 3. Sanığın Suç İşleme Eğilimi: Mahkeme, sanığın ileride suç işlemekten kaçınacağı hususunda kanaat getirmelidir. Bu değerlendirme, sanığın kişilik özellikleri, sosyal durumu, suçun işleniş şekli ve diğer ilgili faktörler göz önünde bulundurularak yapılır.


Hapis Cezasının Ertelenmesi Kararının Sonuçları


Hapis cezasının ertelenmesi kararı verilmesi durumunda, sanık hakkında belirli bir denetim süresi belirlenir. Bu süre genellikle bir yıldan üç yıla kadar olabilir. Denetim süresi boyunca sanık, mahkeme tarafından belirlenen yükümlülüklere uymak zorundadır. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz. Bu yükümlülükler şunlar olabilir:

 • Belirli bir yerde ikamet etme.

 • Belirli yerlere gitmeme.

 • Belirli kişilerle görüşmeme.

 • Bir kamu hizmetinde ücretsiz olarak çalışma.

 • Eğitim programlarına katılma.


Denetim süresi içinde sanık, yükümlülüklere uygun davranır ve başka bir suç işlemezse, denetim süresinin sonunda ceza infaz edilmemiş sayılır ve mahkemece verilen hapis cezası düşer. Bu durumda sanık, hukuken cezasız kabul edilir ve mahkumiyeti sabıka kaydına işlenmez.


Denetim Süresi İhlali


Eğer sanık, denetim süresi içinde yükümlülüklere uymaz veya yeni bir suç işlerse, mahkeme ertelenen hapis cezasının infazına karar verir. Bu durumda sanık, hukuki olarak mahkumiyet alır ve bu mahkumiyet sabıka kaydına işlenir.


Hapis Cezasının Ertelenmesinin Farkları


Hapis cezasının ertelenmesi ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) arasında bazı farklar vardır. HAGB kararında, mahkeme hükmü açıklamaz ve sanığın cezası belirli bir süre boyunca infaz edilmezken; hapis cezasının ertelenmesinde, mahkeme hükmü açıklar ancak cezanın infazını erteler. Ayrıca, HAGB'de denetim süresi sonunda dava düşerken, hapis cezasının ertelenmesinde denetim süresi sonunda ceza infaz edilmemiş sayılır.


_______________________________________________________________________________________


Ruhsatsız Silah Bulundurma ve Taşıma Suçu ve Cezası - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.Ruhsatsız Silah Bulundurma ve Taşıma Suçu ve Cezası


ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı , Mersin Sağlık Hukuku Avukatı, Adana İş Hukuku Avukatı, Adana Kira Hukuku Avukatı, Adana Tazminat Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye, Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği ile akıllı ilaç SGK dava dilekçesi örneğine , Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği ile doktor hatasından kaynaklı olarak açılacak olan tazminat davası dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz. Comentarios


bottom of page