top of page
Ara

Kadirli Ceza Avukatı

ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık


Kadirli Ceza Avukatı - Alanında uzman bir Ceza Avukatının öncelikle Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 'yı en iyi şekilde bilmesi ve kanun maddelerini işe yarar şekilde yorumlaması gerekmektedir. Kendisi ile iletişime geçen kişinin eylemlerinin suç teşkil edip etmediğini kavrayarak, profesyonel bir şekilde kişiyi yönlendirmesi gerekir. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


Suçu İhbar ve Savcılık Soruşturması Süreci


Ceza yargılaması süreci, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile düzenlenir ve birkaç aşamadan oluşur. Bu süreç, şüphelinin suçlamalarla karşı karşıya kalmasından başlayarak, yargılama sürecinin tamamlanması ve kararın verilmesine kadar devam eder. Soruşturma aşaması, suçun bildirilmesi ile başlar. Suç işlendiğine dair bilgi doğrudan mağdur, tanık veya herhangi bir vatandaş tarafından yetkililere bildirilebilir. Buradaki bildirim için 'yeterli şüphe', suçtan suça ve olaydan olaya göre farklılık gösterebilir. Savcılık tarafından Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (SYOK) verilebilir. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 158. maddesine göre Savcılara Soruşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi yetkisi düzenlenmiştir. Soruşturmaya yer olmadığı kararı, soyut şikayetlerle veya suç oluşturmayan şikâyetlerle ilgili soruşturma açılmayacağı, soruşturma açılmayacağı için kişiye şüpheli sıfatı verilmesi ve hakkında koruma tedbirlerine başvurulması imkan verilmemesine denmektedir.


Soruşturma aşamasında, CMK md. 171'e KYOK olarak adlandırılan karar kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilebilir. Bu karar takipsizlik kararı olarak da bilinmektedir. Şüpheli hakkında başlatılan soruşturma neticesinde Cumhuriyet Savcısı yeterli şüphe oluşmasını sağlayacak delil ve şüpheye ulaşamadığında yahut kanaat getirmediğinde bu kararı verebilmektedir.


Savcılık, yeterli delil toplandığına ve suçlamaların mahkeme karşısında ispatlanabileceğine kanaat getirirse, hazırlanan dosyayı (iddianame) ilgili ceza mahkemesine sunar. Ceza mahkemesi, sunulan dosyayı 15 gün içinde inceleyerek kararını verir. Dosya kabul edilirse, "kovuşturma" olarak adlandırılan yargılama süreci başlar. Bu süreçte, mağdur ve sanık ana aktörler olarak yer alır ve her ikisinin de avukat tutma hakları vardır. ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Kadirli Ceza Avukatı hizmeti sunmaktadır.


Ceza Yargılaması Süreci


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan iddianameyi değerlendiren hakim, herhangi bir eksiklik veya ret sebebi bulunmadığında duruşma için hazırlık olan tensip zaptını hazırlar. Bu aşamadan itibaren şüpheli, sanık statüsüne geçer ve hakim duruşma tarihini belirler. Taraflara duruşma için çağrı kağıdı yollanır. Belirlenen gün, taraflar mahkemede yerlerini alırlar. Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca, sanık ve diğer tarafların avukat edinme ve yanlarında bulundurma hakları vardır, bu yüzden Kadirli Ceza Avukatı 'nın alanında uzman olması büyük önem taşır.


Ceza davaları, suçun türüne göre farklı mahkemelerde görülür ve sanığın ifadesini dinlenerek, deliller ışığında bir kanaate varmaya çalışılır. Hakim, sonrasında kanunlara, geleneklere, kişisel görüşüne ve adalet anlayışına dayanarak bir karar vermek zorundadır. Eğer hakim herhangi bir şüphe içinde kalırsa, bu durumu sanığın lehine değerlendirerek beraat kararı verebilir.


Kadirli Ceza Avukatı - Çalışma Alanları

 • Soykırım

 • Göçmen Kaçakçılığı

 • İnsan Ticareti

 • Kasten öldürme, Taksirle Öldürme

 • İntihara yönlendirme

 • Kasten yaralama, Taksirle yaralama

 • Organ veya doku ticareti, İşkence ve Eziyet

 • Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

 • Cinsel saldırı, Çocukların cinsel istismarı, Reşit olmayanla cinsel ilişki

 • Tehdit, Şantaj, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

 • Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi

 • Hakaret, Özel hayatın gizliliğini ihlal

 • Hırsızlık, Yağma, Mala zarar verme, Dolandırıcılık, Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

 • İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

 • Zehirli madde imal ve ticareti, Parada sahtecilik, Resmi belgede sahtecilik, Özel belgede sahtecilik

 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

 • Bilişim sistemine girme, Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

 • Rüşvet, Görevi kötüye kullanma

 • Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

alanlarında faaliyet göstermektedir.


Kadirli Ceza Avukatı - Ceza Davasında Avukatın Görevi Nedir?

Kadirli Ceza Avukatı - Ceza davalarında avukatın görevi, müvekkilinin hukuki haklarını koruyup en iyi şekilde temsil etmeyi içerir. Avukatlar, müvekkillerinin suçlamalara karşı savunmasını yapıp, delilleri toplayıp değerlendirirler. Sanık avukatları, sanığın masumiyetini ispatlamak veya cezanın hafifletilmesi için argümanlar sunarlar. Mağdur avukatları ise, mağdurun haklarını savunur ve adil bir tazminat alması için çalışırlar. Avukatlar ayrıca, yargılama sürecinin her aşamasında, öncesi ve sonrasında müvekkillerini bilgilendirir, hukuki danışmanlık sağlar ve stratejik kararlar alır. İtiraz süreçlerinde ve temyiz davalarında müvekkili temsil etmek, avukatın sorumlulukları arasındadır.


Özetle, avukatlar, müvekkillerinin adil bir yargılanma sürecinden geçmelerini sağlamak için kritik bir role sahiptirler. Ayrıca Savcılığa Şikayet Dilekçesi isimli yazımızdan şikayet dilekçesi örneklerine ulaşabilirsiniz.Kadirli Ceza Avukatı

Kadirli Ceza Avukatı - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Comments


bottom of page