top of page
Ara

Doktor Hatası (Malpraktis) Savunmaya Cevap Dilekçesi Örneği

ESKİYÖRÜK&DİNÇER Hukuk ve Danışmalık


Doktor Hatası (Malpraktis) Savunmaya Cevap Dilekçesi Örneği - Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası


Doktor Hatası (Malpraktis) Savunmaya Cevap Dilekçesi Örneği - Doktor Hatası (Malpraktis), doktoru veya sağlık kuruluşunun, hastanın tedavisinde tıbbi standartlara aykırı davranması ve bu nedenle hastanın zarar görmesi durumudur. Doktor Hatası (Malpraktis), doktorun hatası veya ihmali sonucu olabileceği gibi, sağlık kuruluşunun eksik veya yanlış donanımı veya organizasyonu sonucu da meydana gelebilir. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları m.13’te ‘Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi "hekimliğin kötü uygulaması" anlamına gelir.’’ şeklinde açıklanmaktadır. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilir, Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımıza göz atabilirsiniz.


Doktor Hatası (Malpraktis) Savunmaya Cevap Dilekçesi Örneği - Komplikasyon ve Doktor Hatası Ayrımı


Her türlü hekim faaliyeti sırasında, ilk müdahalede ya da faaliyet sonrasında hastanın sağlık durumu ve içinde bulunulan şartlar neticesinde hastada bazı komplikasyonlar baş gösterebilir. Her türlü tıbbi müdahale ve faaliyet, hastanın sağlık durumu açısından bazı riskler bulundurmaktadır. Bunların bazı faaliyetlerde risk oranı yüksek olabileceği gibi, bazı tıbbi müdahalelerde bu risklerin oranı çok düşüktür. Doktor tarafından önlenemez ve öngörülemez riskler ve komplikasyonlar neticesinde hastada oluşabilecek rahatsızlıklar ve ölüme sebebiyet verecek durumlar neticesinde doktorun cezai ve hukuki sorumluluğuna gidilememektedir.


Rahatsızlığın teşhisi aşamasında doktorun tarafından muayenenin eksik yapılması ve gerekli tetkiklerin sağlanmaması, hastadan tedavi aşamasında kullanılabilecek geçmiş bilgilerin(anamnezi) az ya da eksik alınması gibi durumlarda idarenin ya da hekimin sorumluluğuna gidilebilmektedir. Detaylı bilgilendirme için  Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.


Doktor Hatası (Malpraktis) Savunmaya Cevap Dilekçesi Örneği


................. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA


DAVACILAR :  ............... (T.C: .............)

(ADRES)


VEKİLİ :  ...................

(ADRES)


DAVALI :  T.C. Sağlık Bakanlığı Detsis: .........

(ADRES)


KONU : Davalı İdarenin İlk Savunmasına Cevap Dilekçemizin Sunumundan İbarettir.


AÇIKLAMALAR :


A)DAVALI İDARENİN OLAY ÖZETİ KISMINA YÖNELİK AÇIKLAMALARIMIZ


İdare tarafından gönderilen EK'lerde paylaşılan ...... tarihli hasta geçmiş raporunda da görüldüğü üzere, acile başvuran hastaya girilen tanı kısmında akut üst solunum yolu enfeksiyonu olarak girilmiş, ancak hasta sarf bilgilerinde görüleceği üzere hastaya molit 20 mg iğne yapılmıştır. EK-1'de bahsi geçen ilacın prospektüsü tarafımızca sunulmuş olup, bu ilacın prospektüsünde de belirtildiği üzere akut üst solunum yolu enfeksiyonu ile herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır.

''MOLİT aşağıdaki organların kaslarında meydana gelen ani, şiddetli nöbetler şeklindeki ağrılı kasılmaların (spazm) geçirilmesi için kullanılır: Mide, Bağırsaklar, İdrar kesesi ve idrar yolları Safra kanalları, Üreme organları, Böbrek spazmların giderilmesi için kullanılır.'' yazmaktadır. Bu ilaç Akut Üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile verilebilecek bir ilaç olmayıp bağırsak spazm giderici bir ilaçtır. Hastanın karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurduğu açıktır.

.

.

.


B) DAVALI İDARENİN SAVUNMASI VE HUKUKİ SEBEPLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ


Tarafımızca ....................... bir dava açılmamıştır. Herhangi bir vefat hadisesi de gerçekleşmemiştir. ..................davalı idarenin hizmet kusuruna bağlı olarak dava dilekçe ekimizde(EK-6)'da sunulduğu gibi ağır malul kalmıştır.

.

.

. C) TAZMİNAT HUSUSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALARA CEVABIMIZ


................., dosya konu malpraktis silsilesinden kaynaklı olarak yürüyememekte, konuşamamakta, hareket edememektedir. Tedavileri her geçen gün devam ederek, tedavi süresince .......ailesi tarafından maddi manevi olarak devam edilmeye çalışılsa da, tedavi süreci ve tek erkek çocuklarının tekerlekli sandalyeye- sedyeye mahkum edilmesi karşısında üzüntü ve acıları tahmin edilemez durumdadır.  


.

.

                                              .


HUKUKİ SEBEPLER : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, T.C. Anayasası, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat.


DELİLLER : ................................


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve Başkanlığınızca re'sen dikkate alınacak nedenlerle, fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydı ile;

davacı müvekkillerin oğlu ...................'nın ağır malul kalması nedeniyle,


  • Davacı müvekkil miktarı tam olarak belirlendiğinde ıslah ile arttırılmak üzere ............... TL manevi tazminatın,

  • Davacı müvekkil ............ miktarı tam olarak belirlendiğinde ıslah ile arttırılmak üzere ................. TL manevi tazminatın,


  • .............. için manevi tazminatın ve miktarı tam olarak belirlendiğinde ıslah ile arttırılmak üzere .............. TL manevi tazminatın ve miktarı tam olarak belirlendiğinde ıslah ile arttırılmak üzere ................için ................. maddi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı idareden tahsiline,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini,

talep ederiz.(TARİH)


DAVACILAR VEKİLİ

                                                                       

_______________________________________________________________________________________

Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz. Doktor Hatası (Malpraktis) Savunmaya Cevap Dilekçesi Örneği -  Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.


oktor Hatası (Malpraktis) Savunmaya Cevap Dilekçesi Örneği

ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı , Mersin Sağlık Hukuku Avukatı, Adana İş Hukuku Avukatı, Adana Kira Hukuku Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye, Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği ile akıllı ilaç SGK dava dilekçesi örneğine , Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği ile doktor hatasından kaynaklı olarak açılacak olan tazminat davası dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz. 

Comments


bottom of page