top of page
Ara

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık


Kiracının tahliyesi, hem kiracılar hem de mülk sahipleri için hayati öneme sahip bir hukuki süreçtir. Bu süreç, kira sözleşmelerinin sona ermesi, ihlali veya feshedilmesi durumlarında ortaya çıkar ve tarafların haklarını, yükümlülüklerini ve yasal süreçleri kapsar. Türk Borçlar Kanunu (TBK), bu sürecin nasıl yönetileceğine dair temel kuralları belirler ve bu kurallar, Türkiye'de mülk sahipliği ve kiralama ilişkilerinin temelini oluşturur.


Kiracının tahliyesi, kiraya verenin, belirli hukuki nedenlerle kiracıdan kiraladığı taşınmazı boşaltmasını talep etmesi sürecidir. Bu süreç, genellikle kira sözleşmesinin sona ermesi, kiracının kira sözleşmesi şartlarını ihlal etmesi veya mülk sahibinin mülkü geri alma ihtiyacı gibi durumlarda başlar. Tahliye, sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda karmaşık hukuki prosedürleri ve kararları da içerir. Kira Sözleşmesi: Kiracı ve Ev Sahibi Hakları adlı yazımızdan kira sürecine ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Kira Hukukunda Adana Kira Avukatı hizmeti sunmaktadır.


Kiracının Yükümlülükleri ve İhlalleri - Tahliye Taahhütnamesi Örneği


Kiracının yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlar TBK'nın ilgili maddelerinde açıklanır:


  • Madde 350 ve devamı: Kiracının mülkü özenle kullanma yükümlülüğü, kira ödemelerini zamanında yapma yükümlülüğü ve diğer yasal yükümlülükler.

  • İhlallerin Sonuçları: Kiracının yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, mülk sahibinin yasal yollarla tahliye talebinde bulunma hakkı

Tahliye Süreci - Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye süreci, belirli adımları ve prosedürleri içerir:


  • Tahliye Talebi: Mülk sahibinin tahliye talebinin yasal şartları ve bu talebin nasıl yapılacağı.

  • Mahkeme Süreci: Tahliye davasının mahkemede nasıl işlediği, dava sürecinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar.

Kiracının Hakları - Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Kiracının tahliye sürecindeki hakları TBK ve diğer ilgili mevzuatlarla korunmaktadır:

  • Savunma Hakları: Kiracının mahkemede kendini savunma hakkı ve tahliye talebine itiraz etme süreci.

  • Haksız Tahliyeler: Kiracının haksız tahliyelere karşı korunması ve bu durumda başvurabileceği hukuki yollar.

 

Mülk Sahibinin Hakları - Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TBK, mülk sahiplerinin mülklerini geri alma haklarını tanır. Bu, mülk sahibinin mülk üzerinde tam kontrol sağlama ve mülkün kullanımından elde edilebilecek faydaları optimize etme hakkını içerir. Ancak, bu hak, belirli yasal süreçler ve koşullar çerçevesinde kullanılmalıdır. Örneğin, TBK'nın 315 ve 316. maddeleri, mülk sahibinin kiracıyı tahliye etme hakkını düzenler ve bu hakkın ne zaman ve nasıl kullanılabileceğini belirtir. Ayrıca Kiracının Tahliye Süreci, Haklar ve Yükümlülükler yazımızdan tahliye sürecine ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.


Tahliye Taahhütnamesi ÖrneğiTAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ


Kiracısı olarak ikamet ettiğim aşağıda yazılı adresteki taşınmazı, hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kayıtsız ve koşulsuz olarak, aşağıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi, buna ilaveten aşağıda ismi geçen kiraya veren mal sahibine teslim aldığım gibi herhangi bir hasar veya zarar vermeden olarak teslim edeceğimi, tahliye etmediğim takdirde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın cebri icra yoluyla tarafımı tahliye ettirmesini, 6098 S. Türk Borçlar Kanunu ve sair mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi , kira süresi içinde elektrik, su, aidat, çöp vergisi gibi masrafların tarafımdan eksiksiz olarak ve tüm borçları varsa defaten ödeyeceğimi tazyik altında kalmadan kendi rızamla kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kiraya veren mal sahibi : ......... (TCKN:.....................)

 

Tahliye edilecek adres : ....................

 

 

 

Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi : ..............

Tahliye tarihi : ........................

Taahhütnamenin alındığı tarih: ..................

Taahhüt eden kiracı ve müteselsil kefil adı ve imzası : .............. (TCKN:.....................)

(İMZA)Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye Taahhütnamesi Örneği -  Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Comments


bottom of page