top of page
Ara

İkamet (oturma) İzni Nasıl Alınır


Türkiye, hem doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile, hem de ekonomik fırsatlar ve stratejik konumu nedeniyle, dünya genelinden yabancılar için oldukça cazip bir ülke olarak kabul edilmektedir. Yabancılar, Türkiye’de belirli bir süre boyunca yaşamak, çalışmak veya eğitim almak istediklerinde, ikamet izni almak zorundadırlar. İkamet izni, yabancıların Türkiye'de belirli bir süre boyunca yaşamalarını ve belirli aktivitelerde bulunmalarını mümkün kılan resmi bir belgedir. Türkiye'de ikamet izni almak için belirli koşulların karşılanması ve belirli belgelerin sunulması gereklidir.


TÜRKİYEDE İKAMET İZNİ NASIL ALINIR?

İkamet İzni Türleri

Türkiye'de verilen ikamet izinleri, yabancının Türkiye'de bulunma amacına göre çeşitli kategorilere ayrılmıştır.

Kısa Dönem İkamet İzni: Türkiye’de belirli bir süre için kalacak olan yabancılara verilen bir tür izindir. 6458 sayılı kanunun 31. maddesine göre, kısa dönem ikamet izni, en fazla bir yıl süre ile verilir. Ancak, gerekli görülen hallerde bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Kısa dönem ikamet izni, genellikle turistik amaçlı seyahatler, iş veya eğitim amaçlı kalışlar gibi belirli amaçlar için verilir.

Kısa dönem ikamet izni almak isteyen yabancılar, Türkiye’de bulundukları süre zarfında, kanun ve yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmelidir. Bu şartlar arasında, yabancının geçerli bir pasaporta sahip olması, yeterli maddi kaynağa sahip olması, sağlık sigortası yapmış olması, Türkiye’de kalacağı adresi beyan etmesi ve gerekli görülen diğer belgeleri ibraz etmesi bulunur. Kanun ve Yönetmelikte belirtilen diğer önemli bir nokta da, kısa dönem ikamet izni sahiplerinin, izin süresi içerisinde Türkiye dışına çıkıp girebilmesidir. Ancak, yabancının Türkiye dışında geçirdiği süre, izin süresinden düşülür.

Aile İkamet İzni: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Türkiye'de yaşayan yabancıların aile birleşimi yoluyla aile ikamet izni alabilmelerine imkan tanır. Bu kanunun 34. maddesine göre, yabancılar Türkiye'de yaşayan aile bireyleri için aile ikamet izni talebinde bulunabilirler. Aile ikamet izni, Türkiye'de yaşayan yabancının eşi ve 18 yaşından küçük çocukları için verilir. Aile ikamet izni almak isteyen kişi, kanun ve yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmelidir. Bunlar arasında, başvuru sahibinin Türkiye'de en az bir yıl kaldığını gösteren ikamet iznine sahip olması, yeterli ve düzenli bir gelire sahip olması, sağlık sigortası yapmış olması, Türkiye'de kalacağı adresi beyan etmesi ve gerekli görülen diğer belgeleri ibraz etmesi bulunur.

Aile ikamet izni almak isteyen yabancının eşi ve çocuklarının da belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında, aile bireylerinin geçerli bir pasaporta sahip olması, sağlık sigortası yapmış olması, Türkiye’de kalacakları adresi beyan etmeleri ve gerekli görülen diğer belgeleri ibraz etmeleri bulunur. Aile ikamet izni süresi, ilk başvuruda en fazla iki yıl olarak belirlenir. Ancak, izin süresi bitiminde yabancının ve ailesinin Türkiye'deki yaşam koşulları, aile bağlarının devamı ve benzeri sebepler dikkate alınarak izin süresi uzatılabilir.

Öğrenci İkamet İzni: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler için öğrenci ikamet izni düzenlemelerini içerir. Bu kanunun 33. maddesine göre, yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek amacıyla Türkiye'ye gelen yabancılara öğrenci ikamet izni verilir.

Öğrenci ikamet izni almak isteyen yabancı öğrenciler, kanun ve yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmelidir. Bu şartlar arasında, yabancının geçerli bir pasaporta sahip olması, Türkiye'de eğitim alacağı yükseköğretim kurumundan kabul mektubu alması, yeterli maddi kaynağa sahip olması, sağlık sigortası yapmış olması, Türkiye’de kalacağı adresi beyan etmesi ve gerekli görülen diğer belgeleri ibraz etmesi bulunur.

Öğrenci ikamet izni süresi, öğrencinin eğitim süresi kadar olup, her seferinde en fazla bir yıl verilir ve eğitim süresi boyunca uzatılabilir. Ayrıca, öğrenci ikamet izni sahipleri, Türkiye'de part-time çalışma hakkına da sahiptir.

Uzun Dönem İkamet İzni: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Türkiye’de belirli şartları sağlayan yabancılara uzun dönem ikamet izni verilmesini düzenler. Bu kanunun 44. maddesine göre, Türkiye'de toplamda en az 8 yıl süresince ikamet etmiş olan yabancılar, uzun dönem ikamet izni talebinde bulunabilirler.

Uzun dönem ikamet izni almak isteyen yabancılar, kanun ve yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmelidir. Bu şartlar arasında, yabancının Türkiye'de en az 8 yıl süresince ikamet etmiş olması, sabıka kaydının bulunmaması, yeterli ve düzenli bir gelire sahip olması, sağlık sigortası yapmış olması, Türkiye’de kalacağı adresi beyan etmesi ve gerekli görülen diğer belgeleri ibraz etmesi bulunur.

Uzun dönem ikamet izni sahipleri, Türkiye'de çalışma hakkına sahip olur ve Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler. Ancak, askerlik hizmeti, oy kullanma ve seçilme hakkı ve kamu görevlerine atanma hakkı gibi bazı haklar, uzun dönem ikamet izni sahiplerine tanınmaz. Ayrıca, uzun dönem ikamet izni sahipleri, belirli şartlar altında Türk vatandaşlığına başvuruda bulunabilirler.

İnsan Kaynakları İkamet İzni: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Türkiye’de çeşitli ikamet izni türlerini düzenler. Ancak, bu kanun ve yönetmelikte insan kaynakları ikamet izni özel olarak belirtilmemiştir. Bunun yerine, yabancıların Türkiye'de çalışmak amacıyla alabileceği çalışma izni düzenlemeleri bulunmaktadır.

Çalışma İzni: Çalışma izni, Türkiye'de belirli bir süre boyunca çalışmak isteyen yabancılara verilen bir izindir. Çalışma izni, Türkiye'de bir işveren tarafından istihdam edilmek amacıyla alınır ve bu izin aynı zamanda ikamet izni işlevi de görür. Çalışma izni almak isteyen yabancılar, kanun ve yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmelidir. Bu şartlar arasında, kişinin geçerli bir pasaporta sahip olması, Türkiye'de bir işveren tarafından istihdam edilmesi, yeterli maddi kaynağa sahip olması, sağlık sigortası yapmış olması, Türkiye’de kalacağı adresi beyan etmesi ve gerekli görülen diğer belgeleri ibraz etmesi bulunur.

Çalışma izni, ilk başvuruda en fazla bir yıl süre ile verilir. Ancak, izin süresi bitiminde yabancının Türkiye'deki yaşam koşulları ve çalışma durumu dikkate alınarak izin süresi uzatılabilir.


İKAMET İZNİ NEDİR VE İKAMET İZNİ NASIL ALINIR?

Gerekli Belgeler

İkamet izni almak için genel olarak aşağıdaki belgeler gereklidir:


1. Pasaport: Yabancının geçerli bir pasaportu veya pasaport yerine geçen belgesi olmalıdır. 2. Mali Yeterlilik Belgesi: Yabancının, Türkiye'de kalış süresi boyunca kendisini ve ailesini geçindirebilecek maddi kaynaklara sahip olduğunu gösteren belgeler (örneğin, banka hesap dökümleri). 3. Sağlık Sigortası: Yabancının, Türkiye'de bulunduğu süre boyunca geçerli bir sağlık sigortası olmalıdır. 4. İkametgah Belgesi: Yabancının, Türkiye'de kalacağı adresi gösteren bir belge. 5. Biyometrik Fotoğraf: Kişinin, biyometrik özelliklere uygun, güncel fotoğrafları. 6. İlgili Dairenin Onayı: Yabancının, Türkiye'de bulunma amacına uygun olarak, ilgili dairenin onayı.


Ek olarak, yabancının Türkiye'de bulunma amacına göre ek belgeler gerekebilir. Örneğin, eğitim almak için Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler, kayıt oldukları eğitim kurumundan alınan kayıt belgesini sunmalıdırlar.

Başvuru Süreci

İkamet izni almak isteyen yabancılar, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına veya Türkiye'de bulunan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler. Başvuru süreci, başvuranın uyruğuna ve başvurduğu izin türüne bağlı olarak değişir. Genellikle, başvurular online olarak yapılır ve belirtilen belgelerin sunulması gereklidir. Başvurular, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir ve karar, başvurana bildirilir. Başvuru onaylandığında, yabancının belirtilen süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi ve ikamet iznini alması gereklidir. Türkiye, dünya genelinden yabancılar için cazip bir ülke olmaya devam etmektedir. Yabancılar için ikamet izni süreci, Türkiye'de yaşamak ve belirli aktivitelerde bulunmak isteyen yabancılar için önemli bir adımdır. Başvuru süreci, belirli koşulları karşılamayı ve belirli belgeleri sunmayı gerektirir. Başarılı bir başvuru, yabancının Türkiye'de yasal olarak yaşamasına ve belirli haklara sahip olmasına olanak tanır. Başvuruların reddi halinde başvuru sahibi, uzun bir dava süreci ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bundan dolayı başvuru sahibinin, alanında uzman bir avukattan destek alması önem arz etmektedir.
Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Comments


bottom of page