top of page
Ara

İş Hukuku Avukatının Görevleri

ESKİYÖRÜK&DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık


İş Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir? - İş Hukuku Avukatının Görevleri


Türkiye'de İş Hukuku Avukatının Görevleri oldukça geniş kapsamlıdır ve işverenler ile çalışanlar arasında ortaya çıkabilecek her türlü hukuki sorunla ilgilenirler. Türkiye'de iş hukuku avukatlarının başlıca görevleri:

Danışmanlık Hizmetleri:

 • İşverenlere ve çalışanlara iş hukuku konularında danışmanlık sağlarlar.

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi konusunda rehberlik ederler.

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparlar. Dava Takibi:

 • İşçi veya işveren tarafında açılan iş davalarını takip ederler.

 • İşe iade davaları, kıdem ve ihbar tazminatı davaları, mobbing ve haksız fesih davalarında müvekkillerini temsil ederler.

 • Arabuluculuk süreçlerinde müvekkillerine eşlik ederler.


Sözleşme Hazırlama ve İnceleme:

 • İş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri ve hizmet sözleşmelerini hazırlar ve incelerler.

 • Çalışan haklarını ve işveren yükümlülüklerini düzenleyen sözleşme maddelerini oluştururlar.


İşçi Haklarının Korunması:

 • Çalışanların işyerinde maruz kaldığı haksızlıklar ve ayrımcılıkla ilgili şikayetlerini değerlendirir ve bu konuda hukuki süreç başlatır.

 • İş kazaları ve meslek hastalıkları durumunda çalışanların haklarını korur ve tazminat taleplerini takip eder.


İşveren Haklarının Korunması:

 • İşverenin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda rehberlik eder.

 • İşyerinde disiplin süreçlerinin yürütülmesi ve iş akdinin feshi konularında işverenlere danışmanlık yapar.


Eğitim ve Seminerler:

 • İş hukuku konularında şirketlere ve çalışanlara yönelik eğitimler ve seminerler düzenlerler.

 • Güncel mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirme yaparlar.


Uzlaşma ve Arabuluculuk:

 • İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözülmesi için arabuluculuk yaparlar.

 • Tarafların anlaşmazlıklarını uzlaşma yoluyla çözmelerine yardımcı olurlar.


Denetim ve Uygunluk:

 • İşyerlerinin iş hukuku mevzuatına uygunluğunu denetler ve uyumsuzlukların giderilmesi için gerekli adımları atar.

 • İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uyumu sağlamak amacıyla işverenlere yol gösterirler.


Türkiye'de iş hukuku avukatları, işverenler ve çalışanlar arasında adil ve yasal bir iş ilişkisi sağlamak için önemli bir rol oynarlar. Hem işçi hem de işveren haklarının korunması ve adil bir çalışma ortamının oluşturulması için çeşitli hukuki hizmetler sunarlar.


İş Hukuku Avukatının Sorumlulukları Nelerdir? - İş Hukuku Avukatının Görevleri


Türkiye'de iş hukuku avukatlarının sorumlulukları oldukça geniş bir yelpazeye yayılmıştır. İşverenler ve çalışanlar arasındaki hukuki ilişkilerin düzenlenmesi ve işyerindeki hukuki uyuşmazlıkların çözümü konusunda kritik bir rol oynarlar.


İş hukuku avukatlarının başlıca sorumluluklarından biri, işverenlere ve çalışanlara danışmanlık hizmeti sunmaktır. Bu kapsamda, iş sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi süreçlerinde rehberlik ederler. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum sağlanması için gerekli bilgilendirmeleri yapar ve işyerlerinde uygun koşulların oluşturulmasını temin ederler.


Bir diğer önemli sorumluluk alanı ise dava takibidir. İşe iade davaları, kıdem ve ihbar tazminatı davaları, mobbing ve haksız fesih davaları gibi konularda müvekkillerini mahkemelerde temsil ederler. Dava sürecinin her aşamasında gerekli hukuki desteği sağlar, savunmalar hazırlar ve mahkeme kararlarının uygulanmasını takip ederler.


Sözleşme hazırlama ve inceleme de iş hukuku avukatlarının temel sorumluluklarındandır. İş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri ve hizmet sözleşmeleri gibi belgelerin yasalara uygun olarak hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi konusunda işverenlere ve çalışanlara destek olurlar. Bu belgelerin doğru ve adil bir şekilde hazırlanması, olası hukuki sorunların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşır.


İşçi haklarının korunması da iş hukuku avukatlarının önemli bir sorumluluğudur. Çalışanların işyerinde maruz kaldığı haksızlıklar, ayrımcılık, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi durumlarda hukuki destek sağlarlar. İşçilerin haklarını savunur ve gerekli tazminat taleplerini takip ederler. İşverenlerin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve işyerinde adil bir çalışma ortamının sağlanması için gerekli adımları atarlar.


İşveren haklarının korunması da iş hukuku avukatlarının görevleri arasında yer alır. İşverenlerin iş hukuku mevzuatına uygun hareket etmesi, disiplin süreçlerinin yürütülmesi ve iş akdinin feshi gibi konularda danışmanlık yaparlar. İşyerinde karşılaşılan hukuki sorunların çözülmesi ve işverenlerin haklarının korunması için gerekli hukuki süreçleri yönetirler.


Son olarak, eğitim ve seminerler düzenleyerek iş hukuku konularında farkındalık yaratmak da avukatların sorumlulukları arasındadır. Şirketlere ve çalışanlara yönelik eğitimler ve seminerler düzenleyerek güncel mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirmeler yaparlar. Bu sayede, işyerlerinde yasal uyumun sağlanmasına katkıda bulunurlar.


İş Hukuku Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mu? - İş Hukuku Avukatının Görevleri

Türkiye'de iş hukuku davalarında avukat tutmak yasal olarak zorunlu değildir. Ancak, bir avukatın hukuki sürece dahil olması, dava sürecinin etkin ve doğru bir şekilde yürütülmesi açısından büyük önem taşır. İş hukuku davaları, karmaşık mevzuat ve detaylı prosedürler içermesi nedeniyle, hukuki bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu nedenle, bir avukatın desteği, hakların tam ve eksiksiz bir şekilde savunulmasını sağlar.


Bir iş hukuku avukatı, dava sürecinin her aşamasında uzman rehberliği sunarak, hem işçi hem de işverenin haklarını korur. İş hukuku alanındaki uzmanlıkları sayesinde, dava dosyalarının hazırlanması, delillerin toplanması ve sunulması, duruşmalarda etkili savunmalar yapılması gibi kritik görevleri üstlenirler. Bu süreçlerin profesyonelce yönetilmesi, davanın sonucunu doğrudan etkileyebilir ve hak kayıplarını önleyebilir.


Avukat tutmanın bir diğer önemli avantajı, hukuki prosedürlerin ve yasal sürelerin doğru bir şekilde takip edilmesidir. İş hukuku davalarında, belirli süreler içerisinde yapılması gereken işlemler ve başvurular bulunur. Bu sürelerin kaçırılması, davanın reddedilmesine veya hak kayıplarına yol açabilir. Bir avukat, bu süreleri dikkatle takip ederek, müvekkilinin haklarını zamanında ve eksiksiz olarak savunur.


Ayrıca, iş hukuku avukatları, işyerinde yaşanan sorunların mahkemeye taşınmadan çözülmesi konusunda da önemli bir rol oynar. Arabuluculuk ve uzlaşma süreçlerinde taraflara rehberlik ederek, uzun ve masraflı dava süreçlerinin önüne geçebilirler. Bu sayede, hem işçi hem de işveren açısından daha hızlı ve maliyet etkin çözümler üretilir.


Sonuç olarak, iş hukuku davalarında avukat tutmak zorunlu olmasa da, bir avukatın desteği, hukuki sürecin etkin ve doğru bir şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahiptir. Uzman rehberliği, hakların tam olarak savunulması, hukuki prosedürlerin doğru takip edilmesi ve alternatif çözüm yollarının kullanılması gibi konularda büyük avantajlar sağlar. Bu nedenle, iş hukuku davalarında bir avukatın desteği, hem işçi hem de işveren açısından faydalı olacaktır.


_______________________________________________________________________________________

İş Hukuku Avukatının Görevleri - Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz.

İş Hukuku Avukatının Görevleri

ESKİYÖRÜK & DİNÇER Hukuk ve Danışmanlık, Adana Ceza Avukatı , Adana Boşanma Avukatı , Adana Sağlık Hukuku Avukatı , Mersin Sağlık Hukuku Avukatı, Adana İş Hukuku Avukatı, Adana Kira Hukuku Avukatı, Adana Tazminat Avukatı hizmeti dahil olmak üzere hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımıza Çalışma Alanlarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Doktor Hatası (Malpraktis) Sebebiyle Tazminat Davası yazımızdan tazminat davası ile ilgili sürece ulaşabilir, Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası yazımızdan hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminata ilişkin detaylı bilgiye, Kanser İlacı SGK Dava Dilekçesi Örneği ile akıllı ilaç SGK dava dilekçesi örneğine , Doktor Hatası (Malpraktis) Dava Dilekçesi Örneği ile doktor hatasından kaynaklı olarak açılacak olan tazminat davası dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz. Comments


bottom of page